en pl ru Logowanie


Szkolenia

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie prowadzi również działalność edukacyjną w postaci kursów i szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek w dziedzinie medycyny paliatywnej. W roku 2009 r. Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenia w zakresie medycyny paliatywnej dla lekarzy POZ, onkologów oraz internistów. Kursy prowadzone są zarówno przez własną kadrę, jak i pracowników Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zapraszanych gości.

Informacje dotyczące przeprowadzonych szkoleń:


Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na:

" Kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej dotyczący objawów psychicznych i komunikacji"

które odbędzie się w Łodzi w dniach 21-22.04.2015 r.

Kierownik naukowy kursu:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.509855707, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plhospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

___________________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na  kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej pn.

"Ból i objawy somatyczne"

który odbędzie się w Łodzi w  terminie:

10-13.02.2015 r.

Kierownik naukowy kursu:

dr n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 400 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz  zgloszeniowy prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.509855707, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plhospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

______________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na:

" Kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej dotyczący objawów psychicznych i komunikacji"

które odbędzie się w Łodzi w dniach 21-22.09.2012 r.

Kierownik naukowy kursu:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

___________________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na  kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej pn.

"Ból i objawy somatyczne"

który odbędzie się w Łodzi w  terminie:

24.09-27.09.2012 r.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 400 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

__________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na:

" Kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej dotyczący objawów psychicznych i komunikacji"

które odbędzie się w Łodzi w dniach 01-02.12.2011 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierownik naukowy kursu:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

________________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na  kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej pn.

"Ból i objawy somatyczne"

który odbędzie się w Łodzi w  terminie:

21-25.11.2011 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 400 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

__________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na:

" Kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej dotyczący objawów psychicznych i komunikacji"

które odbędzie się w Łodzi w dniach 29-30.11.2011 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierownik naukowy kursu:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Wypych
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

________________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na:

" Kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej dotyczący objawów psychicznych i komunikacji"

które odbędzie się w Łodzi w dniach 4-5.10.2011 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierownik naukowy kursu:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Ciupa
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

___________________________________________________________________________

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zapraszają na  kurs zgodny z programem specjalizacji z medycyny paliatywnej pn.

"Ból i objawy somatyczne"

który odbędzie się w Łodzi w 2 terminach:

19-23.09.2011 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

10-14.10.2011 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 400 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cena nie obejmuje noclegu.

Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Ciupa
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

____________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie wraz z Pracownią Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza na

"Kurs podstawowy dla lekarzy z medycyny paliatywnej"
który odbędzie się w Łodzi w następujących terminach:

21-25.03.2011, 9-12.05.2011

Uczestnikowi przysługuje 30 punktów edukacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem kursu.
Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Ciupa
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom.502640395, tel./fax.42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

 


 

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie wraz z Pracownią Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza na kurs pn.

"Zasady diagnostyki i leczenia bólu"
który odbędzie się w Łodzi w dniach:

23.05-25.05.2011 r.

Uczestnikowi przysługują 23 punkty edukacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł brutto i obejmuje: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi :
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Wypełniony formularz zgłoszeniowy(pobierz formularz) prosimy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem kursu.

Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela:

Bożena Ciupa
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie“
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
Tel. kom. 502640395,
tel./fax 42 637 90 24
e-mail: hospicjum@sns.plwww.hospicjum.sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com

 
Podziel się

Data publikacji 2018-03-19 13:42:29


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com