Statuty i sprawozdania

STATUT STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŁÓDZKIE

Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2017 MPIPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2016 MPIPS

Roczne sprawozdanie merytoryczne 2016.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2015 MPIPS

Sprawozdanie merytoryczne 2015.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2014 MPIPS

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2013 MPIPS

Pobierz.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za rok 2012 MPIPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2012