Przetargi

Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.:"Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego"

2019.06.11

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego”

2019.06.11

Świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego”

2019.06.11

Świadczenie usług dietetyka pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego”

2019.06.11

Świadczenie usług sprawowania opieki hospicyjnej przez lekarza nad pacjentami pozostającymi pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego”

2019.06.11

Zapewnienie wyposażenia medycznego dla podopiecznych objętych wsparciem hospicjum domowego - nowe postępowanie

2019.05.20

Zapewnienie wyposażenia medycznego dla podopiecznych hospicjum domowego objętych wsparciem

2019.05.10

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi - nowe postępowanie 2019

2019.01.08

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi

2018.10.04