Przetargi

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” -postępowanie nr 4

2019.09.24

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” -postępowanie nr 3

2019.08.06

Świadczenie usług sprawowania opieki hospicyjnej przez lekarza nad pacjentami pozostającymi pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” - postępowanie nr 3

2019.08.02

Świadczenie usług sprawowania opieki hospicyjnej przez lekarza nad pacjentami pozostającymi pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” nowe postępowanie

2019.07.04

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” -nowe postępowanie

2019.07.04

Świadczenie usług dietetyka pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” - nowe postępowanie

2019.06.28

Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.:"Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego"

2019.06.11

Świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego”

2019.06.11

Zapewnienie wyposażenia medycznego dla podopiecznych objętych wsparciem hospicjum domowego - nowe postępowanie

2019.05.20

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi - nowe postępowanie 2019

2019.01.08