Przetargi

Usługa dostępu do aplikacji wspomagającej pracę hospicjumw ramach projektu„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI”

2021.06.08

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI”

2021.06.02

Roboty instalacyjne - dokończenie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przeznaczonego na hospicjum dla dorosłych

2021.02.19

Zapewnienie materiałów ochrony osobistej i artykułów medycznych

2020.12.09

Roboty budowlane - dokończenie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przeznaczonego na hospicjum dla dorosłych - roboty zewnętrzne i wewnętrzne

2020.12.09

Roboty budowlane - dokończenie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przeznaczonego na hospicjum dla dorosłych - roboty zewnętrzne

2020.10.02

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI ul. Pojezierska 45/51 - sprzęt medyczny

2020.07.28

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI PRZY UL. POJEZIERSKIEJ 45/51

2020.06.02

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” -postępowanie nr 4

2019.09.24

Zapewnienie opieki opiekuna medycznego/pielęgniarki dla pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” -postępowanie nr 3

2019.08.06