en pl ru Logowanie


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przy Stowarzyszeniu "Hospicjum Łódzkie" funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Niesie on pomoc domową chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Jednostka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ale opierając się na pracy woluntaryjnej zapewnia opiekę medyczną dla około 20% chorych ponad kontrakt. W chwili obecnej w NZOZ-ie pracuje 10 lekarzy i 12 pielęgniarek mających duże doświadczenie w zakresie medycyny paliatywnej. Do dyspozycji pacjentów jest również psycholog, rehabilitant oraz kapelan.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą (załącznik nr 11 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ).

Warunkiem przyjęcia do:

  • hospicjum domowego jest ukończenie leczenia przyczynowego;
  • poradni medycyny paliatywnej rozpoznana zaawansowana choroba nowotworowa. Z poradni mogą również korzystać pacjenci leczeni onkologicznie.

Warunkiem objęcia opieką jest doręczenie prawidłowo wypełnionego skierowania do Zakładu przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu potwierdzającego chorobę.

Wizyty i porady ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta oraz jego rodziny. Zapewniamy nieodpłatnie opiekę zespołu hospicjum domowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Porady lekarskie w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są:

we wtorki w godz. 10.00-14.00

w środy w godz.12.00-15.00

w czwartki w godz. 10.00-17.00

po uprzednim zapisaniu się na wizytę.

Pacjentom naszego NZOZ-u nieodpłatnie wypożyczamy: wózki inwalidzkie, toalety przenośne,łóżka rehabilitacyjne, materace p/odleżynowe, balkoniki, chodziki, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki oraz inny niezbędny sprzęt medyczny.

Sekretariat NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00 nr tel. 509 603 003 lub 42 637 90 24.Podziel się

Data publikacji 2012-01-29 12:40:10


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com