NZOZ

Przy Stowarzyszeniu "Hospicjum Łódzkie" funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Niesie on pomoc domową chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Jednostka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ale opierając się na pracy wolontaryjnej zapewnia opiekę medyczną dla około 20% chorych ponad kontrakt. W chwili obecnej w NZOZ-ie pracuje 15 lekarzy i 10 pielęgniarek mających duże doświadczenie w zakresie medycyny paliatywnej. Do dyspozycji pacjentów jest również psycholog, psychoonkolog, fizjoterapeuci oraz kapelan.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą (załącznik nr 11 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ).

Warunkiem przyjęcia do:

  • hospicjum domowego jest ukończenie leczenia przyczynowego;
  • poradni medycyny paliatywnej rozpoznana zaawansowana choroba nowotworowa. Z poradni mogą również korzystać pacjenci leczeni onkologicznie.

Warunkiem objęcia opieką jest doręczenie prawidłowo wystawionego skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu potwierdzającego chorobę.

Wizyty i porady ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta oraz jego rodziny. Zapewniamy nieodpłatnie opiekę zespołu hospicjum domowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Porady lekarskie w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są:

  • w poniedziałki w godz. 15:30-18:00
  • w środy w godz.15:00-18:00
  • w czwartki w godz. 15:30-18:00

po uprzednim zapisaniu się na wizytę.

Sekretariat NZOZ przyjmuje pacjentów

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Tel. : 509 603 003 lub (42) 637 90 24.