NZOZ

Przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Niesiemy pomoc domową chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Jednostka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasz kadra to lekarze,  pielęgniarki oraz fizjoterapeuci mający duże doświadczenie w zakresie medycyny paliatywnej. Do dyspozycji pacjentów jest również psycholog, psychoonkolog oraz kapelan.
Do naszej placówki przyjmowani są pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą (załącznik nr 11 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ).
 

Warunkiem przyjęcia do:

  • hospicjum domowego -  jest ukończenie leczenia przyczynowego;
  • poradni medycyny paliatywnej - jest rozpoznana zaawansowana choroba nowotworowa. Z poradni mogą również korzystać pacjenci leczeni onkologicznie.
Warunkiem objęcia opieką jest doręczenie prawidłowo wystawionego skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu potwierdzającego chorobę.
Wizyty i porady ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta oraz jego rodziny. Zapewniamy nieodpłatnie opiekę zespołu hospicjum domowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 

Porady lekarskie w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są:

  • w poniedziałki w godz. 15:30-18:00
  • w środy w godz.15:00-18:00
  • w czwartki w godz. 15:30-18:00
po uprzednim zapisaniu się na wizytę.

Sekretariat NZOZ przyjmuje pacjentów

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Tel. : 509 603 003 lub (42) 637 90 24

e-mail: hospicjum@sns.pl