en pl ru Logowanie


Konferencja 2010

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz F.U. Events & more zapraszają
w dniach 7-9.10.2010 r.
na Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2010”

pod patronatem

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PATRONI HONOROWI:

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska

Prezydent Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

 

KOMITET NAUKOWY:


Przewodnicząca Komitetu:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
dr n. med. Jerzy Jarosz
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
dr n. med. Małgorzata Krajnik
dr n. med. Wojciech Leppert
dr n. med. Anna Orońska
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
dr n. med. Andrzej Stachowiak
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr Tomasz Dzierżanowski

PATRONI MEDIALNI:

Medycyna Paliatywna
Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Radio Łódź
Rynek Zdrowia
Służba Zdrowia
TVP 3 o/Łódź

 

SPONSOR SREBRNY:

Grunenthal Sp. z o.o.

Mundipharma Sp. z o.o.

Nycomed Sp. z o.o.

 

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2010”

Łódź, 07-09.10.2010 r.

pobierz

07.10.2010 r. (czwartek)

Hotel Centrum w Łodzi

14.00-18.00-rejestracja uczestników,

15.30-18.00–Warsztaty:

SALA  K 1, Hotel Centrum w Łodzi

Metody oceny bólu- dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)

SALA  K 5, Hotel Centrum w Łodzi

Problemy jakości życia i jakości opieki paliatywnej -prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko- (Gdańsk)

SALA K 6, Hotel Centrum w Łodzi

Zasady żywienia w opiece paliatywnej - dr n. med. Mariola Lembas-Sznabel (Szczecin)

08.10.2010 r. (piątek)

Duża Sala Teatru Nowego w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

08.00-18.30-rejestracja uczestników;

9.00-09.30 – Uroczysta inauguracja Konferencji - powitania gości, wystąpienia okolicznościowe

9.30-10.55-SESJA INAUGURACYJNA: PROBLEMY BADAŃ KLINICZNYCH W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden –Gałuszko, dr n. med. Anna Orońska

9.30-10.10-Problemy etyczne badań klinicznych w medycynie paliatywnej-prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko(Gdańsk)

10.10-10.45- Zasady i trudności prowadzenia badań klinicznych w medycynie paliatywnej -dr n. med. Anna Orońska(Wrocław)

10.45-10.55-Dyskusja

10.55-11.10 – Przerwa kawowa

11.10-13.05– SESJA: BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ cz I.

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Wojciech Leppert

11.10-11.45- Pacjent z bólem nowotworowym – nowa propozycja leczenia – oksykodon

- dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz(Łódź)

11.45-12.20-Rola przezskórnej buprenorfiny w leczeniu bólu u chorych na nowotwory na podstawie własnych doświadczeń -dr n. med. Wojciech Leppert(Poznań)

12.20-12.50- Leczenie bólu neuropatycznego-aktualne doniesienia i zalecenia-dr Tomasz Dzierżanowski (Warszawa)

12.50-13.05-Dyskusja

13.05-13.45 – Lunch

13.45-15.40-SESJA: PROBLEMY LECZENIA OBJAWOWEGO

Prowadzący: dr. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Małgorzata Krajnik

13.45-14.20–Czy można zrozumieć interakcje lekowe? Badania versus wiedza praktyczna- dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań)

14.20-14.55-Kaszel –objaw trudny do leczenia? -dr n. med. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz)

14.55-15.30- Leczenie objawowe w budowaniu podmiotowości chorego u kresu życia-dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)

15.30-15.40 –Dyskusja

15.40-16.50 – SESJA: SESJA: BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ cz II.

Prowadzący: dr Małgorzata Sokalszczuk,  dr n. med. Jerzy Jarosz

15.40-16.15-Więcej faktów w leczeniu bólów przebijających -dr n. med. Jerzy  Jarosz (Warszawa)

16.15-16.50- Trudne decyzje w medycynie paliatywnej- na przykładach leczenia bólu silnymi opioidami dostępnymi w Polsce-dr n. med. Zbigniew Kaczmarek (Włocławek), dr Iwona Furman(Warszawa)

16.50-17.00 - Dyskusja

17.00-19.00-Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

09.10.2010 r. (sobota)

Duża Sala Teatru Nowego w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

9.00-10.10 – SESJA: OPIEKA PALIATYWNA U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIENOWOTWOROWĄ

Prowadzący: dr Anna Adamczyk, dr Bożena Misiewicz

09.00-09.25 - Pacjent w podeszłym wieku w opiece paliatywnej – dylematy etyczne w codziennej praktyce, dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska (Poznań)

09.25-10.00- Problemy opieki paliatywnej nad chorymi z  SLA na podstawie doświadczeń Zakładu Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, dr Anna Adamczyk(Bydgoszcz)

10.00-10.10-Dyskusja

10.10-10.50 – SESJA: LECZENIE ŻYWIENIOWE PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

10.10-10.40-Leczenie żywieniowe pacjentów z chorobą nowotworową – dr n. med. Marek Kunecki (Łódź)

10.40.-10.50-Dyskusja

10.50-11.05-Przerwa kawowa

11.05-12.55 -  SESJA: ROLA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W OPIECE PALIATYWNEJ

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, dr n. med. Eleonora Mess

11.05.-11.45- Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej -prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak(Poznań)

11.45-12.15- Model współpracy zespołu medycznego z wolontariuszami niemedycznymi-dr Iwona Sitarska(Łódź)

12.15.-12.45-Rola pielęgniarki w ocenie jakości życia u pacjentów u kresu życia-dr n. med. Eleonora Mess (Wrocław)

12.45-12.55- Dyskusja

12.55-13.30-LUNCH

13.30-14.40 – SESJA: ONKOLOGIA A MEDYCYNA PALIATYWNA

Prowadzący: dr Iwona Sitarska, dr n. med. Leszek Gottwald

13.30-14.00- Leczenie chirurgiczne w chorobie nowotworowej-dr hab. n. med. Dariusz Nejc (Łódź)

14.00-14.30- Diagnostyka w onkologii-dr n. med. Leszek Gottwald (Łódź)

14.30-14.40-Dyskusja

14.40-15.00-Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Ramowy Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
pn. „Nowości i problemy medycyny paliatywnej”
Łódź, 21-23.05.2009 r.

21.05.2009 r. (czwartek) 
Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260;
14.00-19.30-Rejestracja uczestników; 
15.30-19.30–Warsztaty. 

22.05.2009 r. (piątek) 
Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260;
od 8.00-18.30-rejestracja uczestników;
09.00-9.30-Uroczysta Inauguracja Konferencji;
9.40-18.30–Sesje naukowe. 

23.05.2009 r. (sobota)
Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260;
08.30-15.30-Sesje naukowe;
15.30-16.00-Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji oraz rozdanie nagród za prezentowane prace.

Pobierz

Główne tematy Konferencji:

  • Standardy i organizacja opieki paliatywnej,
  • Problemy w leczeniu bólu nowotworowego,
  • Wybrane problemy leczenia objawowego,
  • Psychoonkologia,
  • Etyka w opiece paliatywnej
  • Sprawozdania z wybranych sesji, komentarze i refleksje z 5th Bristol Opioid Conference Bristol 2010, 6th Research Forum of  EAPC, Glasgow 2010 oraz  13th World Congress on Pain, Montreal 2010.

Warsztaty w dniu 07.10.2010 r.

(sale konferencyjne Hotelu Centrum)

  • Metody oceny bólu-dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
  • Metody oceny jakości życia i oceny jakości opieki paliatywnej -prof dr hab n. med.Krystyna de Walden -Gałuszko
  • Zasady żywienia w opiece paliatywnej-dr n. med. Mariola Lembas-Sznabel

Uwaga!!! liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Warsztaty odbywają się równolegle.Uczestnik może wziąźć udział tylko w 1 warsztacie.O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach dodatkowo płatny 50 zł.

UCZESTNICY KONFERENCJI  UZYSKUJĄ 16 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

UCZESTNICY WARSZTATÓW UZYSKUJĄ 3 PUNKTY EDUKACYJNE

 

MIEJSCE OBRAD:
Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi,ul. Więckowskiego 15

Zapraszamy do zgłaszania prac !!!
Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 10.08.2010 r.

Streszczenia prac prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres Biura Organizacyjnego Konferencji według następującego wzoru: jedna strona formatu A4, pisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, margines 2,5 cm z każdej strony, tytuł tłustym drukiem.

Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia indywidualne uczestników Konferencji przyjmujemy do 13.09.2010 listownie, fax-em  lub e-mail na podany niżej adres Biura Organizacyjnego Konferencji:

Pobierz formularz word

Pobierz formularz pdf

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2010” Łódź, 8-9.10.2010 r.
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax.  042 637 90 24 ,  502 640 352, 502 640 395  
konferencjamp@o2.pl, hospicjum@sns.pl www.hospicjum.sns.pl

 

Opłata konferencyjna:

do 16.08.2010 r. – 330 zł
od 17.08.2010 r. – 400 zł

Osoba towarzysząca - 280 zł
Warsztaty - 50 zł

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Stowarzyszenia:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi: 
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Zgłoszenia grupowe obsługuje:
F.U. Events and more
Al. Harcerzy Zatorowców 5/42
91-148 Łódź
tel/fax.42 652 74 19, 602 694 888
e-mail:biuroeventsandmore@gmail.com

mBank  82 1140 2004 0000 3902 6060 5824

Miejsca noclegowe:

Miejsca noclegowe możecie Państwo rezerwować indywidualnie lub za pośrednictwem  F.U. Events and more w hotelach znajdujących się w centrum Łodzi w niedalekiej odległości od miejsca obrad Konferencji.

W chwili obecnej dysponujemy miejscami noclegowymi w następujących hotelach:

Hotel Centrum***  położony w Centrum Łodzi, 700 m od miejsca obrad Konferencji, bezpośrednio przy stacji PKP Łódź Fabryczna.
Adres: Łódź, ul. Kilińskiego 59/63,
tel. +48426306061 fax: +48 426306111
Cena:
pokój jednoosobowy za dobę ze śniadaniem- 250 zł
pokój dwuosobowy za dobę  ze śniadaniem-360 zł


Hotel Focus Łódź** (BRAK MIEJSC) położony jest w pobliżu najważniejszych traktów komunikacyjnych, tylko 900 metrów od ulicy Piotrkowskiej i stacji kolejowej Łódź Kaliska.
Adres: Łódź, ul. Łąkowa 23,
tel. +48 42 637 12 0058 fax +48 42 636 98 18
Cena:
pokój dwuosobowy typu twin za dobę  ze śniadaniem 345  zł


Hotel Ibis*** (BRAK MIEJSC) znajduje się w centrum miasta, w odległości 7 km od Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta i 1 km od dwóch największych dworców kolejowych. Zaledwie 100 m dzieli hotel od Piotrkowskiej, głównej ulicy miasta.
Adres:Łódź, al. Piłsudskiego 11,
tel: +48 42/ 638 67 00, fax: +48 42/ 638 67 77
Cena:
pokój dwuosobowy typu twin za dobę  ze śniadaniem-338 zł
pokój jednoosobowy za dobę ze śniadaniem- 299 zł

Pobierz formularz word

Pobierz formularz pdf

Serdecznie zapraszamy!!!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 

pobierz plik > MAPA CENTRUM ŁODZI (PDF)

 


Podziel się

Data publikacji 2018-04-16 12:53:18


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com