en pl ru Logowanie


Program Zjazdu

 

Program

III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Hotel Andel`s Łódź, 6-8.10.2011

Czwartek 6.10.2011
WARSZTATY
15:30-17:30

Sala Cashmere

Problemy przystosowania do kryzysu choroby-możliwości pomocy

- Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden - Gałuszko

Sala Satin 2

Leczenie bólu w chorobie nowotworowej w oparciu o najnowsze standardy

- Dr Małgorzata Sokalszczuk

Sala Velvet

Praktyczne zastosowanie bifosfonianów w opiece paliatywnej

- Dr Wojciech Rolski

Sala Damask

Podstawy Evidence Based Medicine w medycynie paliatywnej

Dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Sala Velour

Zastosowanie Methadonu w walce z bólem przewlekłym w opiece paliatywnej. Studium przypadków.

- Dr n. med. Mariola Lembas - Sznabel,  Dr n. med. Wojciech Leppert

Sala Cotton

Leczenie odleżyn u pacjentów z chorobą nowotworową

- Mgr piel. Małgorzata Budynek, Mgr piel. Sylwia Rogowska

Sala Silk

Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej

- dr n. med. Marek Kunecki, mgr piel. Joanna Tokarczyk, Centrum Leczenia Żywieniowego, Łódź

Walne Zebranie Członków PTMP   
18:00-19:30
Koktajl powitalny, Muzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15
20:00
Piątek 7.10.2011
SESJA OTWIERAJĄCA 9:00-11:00

Powitanie
Wystąpienia oficjalne 
Wręczenie Dyplomu Honorowego Członkostwa PTMP

Prof. Robert Twycross    
Symptom Management Revisited

Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz     
Opieka paliatywna w Polsce w liczbach
Dyskusja

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa   
11:00-11:30
SESJA 1. 11:30-12:40

dr  med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Leczenie bólu u pacjenta z chorobą nowotworową - zazwyczaj skuteczne, ale nie zawsze.Z czego wynikają główne trudności?

dr n. med. Małgorzata Krajnik

Leczenie bólu opornego na opioidowe leki przeciwbólowe

Dyskusja

Lunch / Sesja plakatowa 12:40-13:30
SESJA  Sponsorowana Firmy Nycomed
13.30-14.45

Dr n. med. Jerzy Jarosz

Rozpoznawanie i leczenie bólów przebijających

Dr Andrew Davies

The role of Instanyl in the management of breakthrough cancer pain

Dr Jarosław Woroń

Farmakokinetyczne uwarunkowania stosowania donosowego fentanylu w leczeniu bólu przebijającego

Dr Wiesława Juraszek

Bóle przebijające – przełom w leczeniu. Opis przypadku

SESJA 2. 14:45-16:10

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska    
Adekwatność werbalizacji bólu a jego pomiar kliniczny

Dr n. med. Jerzy Jarosz    
Przerzuty nowotworowe do kości - wyzwanie dla medycyny paliatywnej i medycyny bólu

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek    
Inwazyjne techniki leczenia bólu - pro i kontra
Dyskusja
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa 16:10-16:40
SESJA 3.
16:40-18:05

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko    
Nowe aspekty poprawy jakości życia u pacjentów w opiece paliatywnej

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel    
Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak    
Czy tylko słowa? Narracja w opiece paliatywnej
Dyskusja
Spotkanie towarzyszące „Wieczór Czterech Kultur", Toya Studios, ul. Łąkowa 29
20.30

 


 


Sobota 8.10.2011

Sesja plakatowa
8:00-8:30
Sesja sponsorowana Firmy Cephalon 8.30-9.40

Dr Andrew Davies

Breakthrough pain: the ART of management

Dr Elwira Góraj, Dr n. med. Jerzy Jarosz

Dylematy w diagnostyce i terapii bólu nowotworowego

Dyskusja
Przerwa 9:40-9:45
SESJA 4.
9:45-11:25

Dr John Zeppetella    
Evidence-Based Guidelines for the Use of Opioid Analgesics in the Treatment of Cancer Pain: the EAPC Recommendations
Dr n. med. Tomasz Dzierżanowski    
Lek z wyboru w leczeniu bólu nowotworowego w świetle EBM i najnowszych wytycznych
Dr n. med. Marcin Janecki    
Neuropatyczny ból nowotworowy - problemy diagnostyczne i terapeutyczne w świetle najnowszych zaleceń i rekomendacji
Dyskusja
Przerwa kawowa / Podsumowanie sesji plakatowej 11:25-11:55
SESJA 5.
11:55-13:45
Dr n. med. Aleksandra Modlińska    
Problemy kontroli glikemii u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej
Dr n. med. Wojciech Leppert    
Patomechanizm i leczenie nudności i wymiotów u chorych na nowotwory
Dr n. med. Anna Orońska  
Intensywna terapia i opieka paliatywna - czy mają z sobą coś wspólnego?
Dr n. med. Andrzej Stachowiak
Sedacja w praktyce klinicznej
Dyskusja
Lunch / Sesja plakatowa 
13:45-14:30
SESJA 6.

14.30-15.55

Dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

Asystowana dializa otrzewnowa jako terapia paliatywna przewlekłej niewydolności nerek i serca

Dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Skuteczne i bezpieczne leczenie bólu  u pacjentów z chorobą nowotworową

– czy interakcje lekowe mają znaczenie?

Dr n. med. Małgorzata Krajnik

Nowe spojrzenie na leczenie objawowe duszności

Dyskusja
Sesja prac zgłoszonych cz. I
15.55-17.25
Przerwa kawowa
17.25-17.45
Sesja prac zgłoszonych cz. II

17.45-18.30
Podsumowanie i zakończenie Zjazdu   
18.30-19.00

Kolacja pożegnalna, Toya Studios, ul. Łąkowa 29 
20.30

  

Program Zjazdu.doc

 Podziel się

Data publikacji 2011-10-02 19:16:48


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com