en pl ru Logowanie


Informacje organizacyjne

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz F.U. Events &more zapraszają na

 

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 

który odbędzie się w Hotelu Andel`s w Łodzi

w dniach 6-8.10.2011


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego


Komitet Honorowy:

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska

Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca Komitetu:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Członkowie:

dr hab. n. med. Tomasz Dangel

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Marcin Janecki

dr n. med. Jerzy Jarosz

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

dr n. med. Małgorzata Krajnik

dr n. med. Wojciech Leppert

Prof.dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak

dr n. med. Aleksandra Modlińska

dr n. med. Anna Orońska
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr n. med. Andrzej Stachowiak
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

 

 

SPONSOR PLATYNOWY:

 

SPONSOR ZŁOTY:


 

SPONSOR SREBRNY:


Uczestnikom III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej przysługuje 16 punktów edukacyjnych.

Uczestnicy warsztatów uzyskują 3 punkty edukacyjne.

Biuro Zjazdu

06.10.2011 r. (czwartek)- 13.00-19.00-Hotel Andel`s

07.10.2011r. (piątek)- 08.00- 18.00 –Hotel Andel`s

08.10.2011 r. ( sobota)- 08.00-16.00–Hotel Andel`s

 

W Biurze Zjazdu będzie można dokonać rejestracji, uiścić opłatę konferencyjną oraz otrzymać rachunek za uczestnictwo w Zjeździe. Sekretariat będzie udzielał wszelkich informacji dotyczących Zjazdu.

TEL. 501 949 305, 502 640 395

OPŁATA REJESTRACYJNA:

Opłata rejestracyjna obejmuje: wstęp na sesje naukowe i wystawy firm, materiały Zjazdowe, kolację pożegnalną, przerwy kawowe, lunch w dniu 7 i 8.10.2011.

OPŁATA REJESTRACYJNA

do  30. 06. 2011

od  1. 07. 2011

CZŁONKOWIE PTMP

400 zł

450 zł

POZOSTALI UCZESTNICY

450 zł

550 zł

OSOBA TOWARZYSZĄCA

250 zł

350 zł

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

6.10.2011 KOKTAJL POWITALNY- 70 zł

7.10.2011 WIECZÓR CZTERECH KULTUR -100 zł

8.10.2011 KOLACJA POŻEGNALNA W CENIE OPŁATY REJESTRACYJNEJ

SESJA PLAKATOWA:

Warunki zgłaszania prac do sesji plakatowych:

Termin nadsyłania streszczeń prac drogą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: hospicjum@sns.pl upływa 15 czerwca 2011 roku. Streszczenia prac w języku polskim powinny składać się z następujących części w podanej kolejności: wstęp, cel pracy, metodyka, wyniki, wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 250 wyrazów.Komitet Naukowy III Zjazdu PTMP powiadomi do 31.08.2011 o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji. Wymiary plakatu: nie większe niż  1,90 m x 1 m.Prace będą ocenianie przez Komitet Naukowy w czasie trwania Zjazdu.

Sesje plakatowe odbywać się będą w dniach 7 i 8.10.2011 r. w godz.

  • 7.10.2011-11:00-11:30,12:40-13:30,16:10-16:40
  • 8.10.2011-8:00-8:30,11:25-11:55

Poster należy rozwiesić na planszy oznaczonej właściwym numerem podanym w materiałach Zjazdowych w dniu 6.10.2011 w godz.16:00-19:00 oraz w dniu 7.10.2011 w godz. 8:00-9:00. Obecność autorów przy plakatach jest obowiązkowa w czasie trwania sesji plakatowej.

Podsumowanie sesji plakatowej nastąpi w dniu 8.10.2011 w godz. 11.25-11.55. Prezentacje najlepszych prac odbędą się w godz.15.55-18.30.

 

POBIERZ KOMUNIKAT NR 1pdf

POBIERZ KOMUNIKAT NR 2.pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA III Zjazd PTMP.pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA III ZJAZD PTMP.docPodziel się

Data publikacji 2012-01-26 08:43:30


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com