en pl ru Logowanie


Program naukowy

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2010”

Łódź, 07-09.10.2010 r.

pobierz

07.10.2010 r. (czwartek) 

Hotel Centrum w Łodzi

14.00-18.00-rejestracja uczestników,

15.30-18.00–Warsztaty:

SALA  K 1, Hotel Centrum w Łodzi

Metody oceny bólu- dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)

 

SALA  K 5, Hotel Centrum w Łodzi

Problemy jakości życia i jakości opieki paliatywnej -prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko- (Gdańsk)

 

SALA K 6, Hotel Centrum w Łodzi

Zasady żywienia w opiece paliatywnej - dr n. med. Mariola Lembas-Sznabel (Szczecin)

 

08.10.2010 r. (piątek)

Duża Sala Teatru Nowego w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

 08.00-18.30-rejestracja uczestników;

9.00-09.30 – Uroczysta inauguracja Konferencji - powitania gości, wystąpienia okolicznościowe

 9.30-10.55-SESJA INAUGURACYJNA: PROBLEMY BADAŃ KLINICZNYCH W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden –Gałuszko, dr n. med. Anna Orońska

9.30-10.10-Problemy etyczne badań klinicznych w medycynie paliatywnej-prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko(Gdańsk)

10.10-10.45- Zasady i trudności prowadzenia badań klinicznych w medycynie paliatywnej -dr n. med. Anna Orońska(Wrocław)

10.45-10.55-Dyskusja

10.55-11.10 – Przerwa kawowa

 11.10-13.05– SESJA: BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ cz I.

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Wojciech Leppert    

11.10-11.45- Pacjent z bólem nowotworowym – nowa propozycja leczenia – oksykodon

- dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz(Łódź)

11.45-12.20-Rola przezskórnej buprenorfiny w leczeniu bólu u chorych na nowotwory na podstawie własnych doświadczeń -dr n. med. Wojciech Leppert(Poznań)

12.20-12.50- Leczenie bólu neuropatycznego-aktualne doniesienia i zalecenia-dr Tomasz Dzierżanowski (Warszawa)

12.50-13.05-Dyskusja

 13.05-13.45 – Lunch

13.45-15.40-SESJA: PROBLEMY LECZENIA OBJAWOWEGO

Prowadzący: dr. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Małgorzata Krajnik

13.45-14.20–Czy można zrozumieć interakcje lekowe? Badania versus wiedza praktyczna- dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań)

14.20-14.55-Kaszel –objaw trudny do leczenia? -dr n. med. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz)

14.55-15.30- Leczenie objawowe w budowaniu podmiotowości chorego u kresu życia-dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)

15.30-15.40 –Dyskusja

15.40-16.50 – SESJA: SESJA: BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ cz II.

Prowadzący: dr Małgorzata Sokalszczuk,  dr n. med. Jerzy Jarosz

15.40-16.15-Więcej faktów w leczeniu bólów przebijających -dr n. med. Jerzy  Jarosz (Warszawa)

16.15-16.50- Trudne decyzje w medycynie paliatywnej- na przykładach leczenia bólu silnymi opioidami dostępnymi w Polsce-dr n. med. Zbigniew Kaczmarek (Włocławek), dr Iwona Furman(Warszawa)

16.50-17.00 - Dyskusja

17.00-19.00-Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

09.10.2010 r. (sobota)

Duża Sala Teatru Nowego w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

9.00-10.10 – SESJA: OPIEKA PALIATYWNA U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIENOWOTWOROWĄ

Prowadzący: dr Anna Adamczyk, dr Bożena Misiewicz

 09.00-09.25 - Pacjent w podeszłym wieku w opiece paliatywnej – dylematy etyczne w codziennej praktyce, dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska (Poznań)

09.25-10.00- Problemy opieki paliatywnej nad chorymi z  SLA na podstawie doświadczeń Zakładu Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, dr Anna Adamczyk(Bydgoszcz)

10.00-10.10-Dyskusja

10.10-10.50 – SESJA: LECZENIE ŻYWIENIOWE PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

10.10-10.40-Leczenie żywieniowe pacjentów z chorobą nowotworową – dr n. med. Marek Kunecki (Łódź)

10.40.-10.50-Dyskusja

10.50-11.05-Przerwa kawowa

11.05-12.55 -  SESJA: ROLA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W OPIECE PALIATYWNEJ

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, dr n. med. Eleonora Mess

11.05.-11.45- Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej -prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak(Poznań)

11.45-12.15- Model współpracy zespołu medycznego z wolontariuszami niemedycznymi-dr Iwona Sitarska(Łódź)

12.15.-12.45-Rola pielęgniarki w ocenie jakości życia u pacjentów u kresu życia-dr n. med. Eleonora Mess (Wrocław)

12.45-12.55- Dyskusja

12.55-13.30-LUNCH

13.30-14.40 – SESJA: ONKOLOGIA A MEDYCYNA PALIATYWNA

Prowadzący: dr Iwona Sitarska, dr n. med. Leszek Gottwald

13.30-14.00- Leczenie chirurgiczne w chorobie nowotworowej-dr hab. n. med. Dariusz Nejc (Łódź)

14.00-14.30- Diagnostyka w onkologii-dr n. med. Leszek Gottwald (Łódź)

14.30-14.40-Dyskusja

14.40-15.00-Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

 Podziel się

Data publikacji 2010-10-02 15:11:38


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com