en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

Podniesienie kwalifikacji hospicyjnych zespołów medycznych na Ukrainie w zakresie psychoonkologii
W kwietniu 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie uzyskało dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji hospicyjnych zespołów medycznych na Ukrainie w zakresie psychoonkologii". Został on  sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA , realizowanego  przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Projekt skierowany jest do lekarzy, psychologów, pielęgniarek, pozostałych pracowników medycznych, wolontariuszy, osób duchownych z wybranych ośrodków na Ukrainie (wchodzących w skład tzw. zespołów interdyscyplinarnych) w celu podniesienia ich wiedzy i kompetencji w zakresie opieki nad osobami terminalnie chorymi i umierającymi ze szczególnym uwzględnieniem psychoonkologii. W ramach  pierwszego działania projektu w dniach 09-11.06.2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie wraz z partnerem ukraińskim Fundacją Palium IF  zrealizowało szkolenie w Ivano-Frankowsku. W skład grupy polskich wykładowców wchodzili: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, mgr Jolanta Szamburska psycholog - Hospicjum im. Ojca Rafała Chylińskiego przy IV Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ks. mgr Łukasz Szmit - duspasterz chorych, Hospicjum im. Ojca Rafała Chylińskiego przy IV Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, mgr Ewa Rosiak-Gawin - psycholog Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. Szkolenie zgromadziło 78 ukraińskich lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz wolontariuszy z wybranych ośrodków hospicyjnych z Ivano-Frankowska, Lwowa, Kijowa, Tarnopola. Trzydniowy cykl szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko rozumianej opieki medycznej i holistycznej nad osobami nieuleczalnie chorymi pozwolił nabyć jego uczestnikom umiejętności w zakresie psychoonkologii oraz tworzenia pierwszej na Ukrainie grupy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin a także osób osieroconych.

W  dniach 09-13.09.2009 r. w ramach kolejnego etapu projektu „Podniesienie kwalifikacji hospicyjnych zespołów medycznych na Ukrainie w zakresie psychoonkologii”, sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA i administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji,  Stowarzyszenie Hospicjum  Łódzkie gościło w Polsce 6 przedstawicieli ukraińskich hospicjów ze Lwowa i Ivano-frankowska zainteresowanych podniesieniem swojej  wiedzy i kompetencji w zakresie opieki nad osobami terminalnie chorymi i umierającymi ze szczególnym uwzględnieniem psychoonkologii.
Pięciodniowy pobyt w Polsce połączony był z udziałem w jubileuszowej 10 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej, która odbyła się we Władysławowie w dniach 10-12 września 2009 r. W programie Konferencji znalazły się wystąpienia polskich i zagranicznych autorytetów w dziedzinie psychoonkologii dotyczące m. in. przystosowania do choroby nowotworowej, psychologicznych aspektów oceny bólu oraz zaburzeń łaknienia i zmęczenia, psychologicznych problemów w hematologii oraz aktywności psychologicznej pacjentów. Ukraińscy goście wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez polskich psychoterapeutów. Ponadto odbyli wizytę studyjną w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w Gdańsku, gdzie wysłuchali wykładu Pani Profesor Krystyny de Walden Gałuszko, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, na temat „Distresu w chorobie nowotworowej”.

W dniach 01-05 marca 2010 Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie gościło na stażu odbywającym się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji hospicyjnych zespołów medycznych na Ukrainie w zakresie psychoonkologii” cztery osoby z Ukrainy. Ukraińscy lekarze oraz pielęgniarka podczas pobytu w naszym mieście zapoznali się z zasadami pracy zespołu interdyscyplinarnego w hospicjum domowym. Dowiedzieli się jakie problemy i radości w swej codziennej pracy napotykają nasi lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, wolontariusze i pracownik socjalny, a także pracownicy biurowi hospicjum.Uczestniczyli w warsztatach z psychologami pracującymi w naszym hospicjum; mieli okazję porozmawiać z kapelanem hospicyjnym ks. Łukaszem Szmitem oraz zobaczyć jak pracują lekarze na Oddziale Onkologii i Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Oprócz teoretycznych wykładów w ich planie stażu znalazło się również miejsce na spacer po Łodzi. Wolontariusz Stowarzyszania, Grzegorz, pokazał naszym gościom najciekawsze kamienice naszego miasta oraz opowiedział kilka ciekawostek na temat ich historii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com