en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

Transfer na Ukrainę polskiego doświadczenia z zakresu medycyny paliatywnej
W październiku 2006 r. Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” uzyskało dofinansowanie projektu pn. „Transfer polskiego doświadczenia z zakresu opieki paliatywnej” w ramach Programu „Przemiany w Regionie” RITA 2006/2007 i konkursu grantowego „Najlepsze polskie doświadczenia”.

 

Wniosek został opracowany w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Medycznych Pracowników Ukrainy. Projekt ma na celu upowszechnić najlepsze polskie doświadczenia związane z transformacją ustrojową – transferem wiedzy niezbędnym do wprowadzenia Opieki Paliatywnej na Ukrainie. Osiągnięte to zostanie poprzez:
1.    Organizację staży w ośrodkach medycyny paliatywnej w województwie łódzkim dla zespołów interdyscyplinarnych.
2.    Organizację dwudniowego szkolenia w 3 dużych miastach Ukrainy.
3.    Wspólną pracę z partnerem ukraińskim nad wytycznymi – rekomendacjami dotyczącymi Opieki Paliatywnej na Ukrainie.
4.    Konsultacje, doradztwo i współpraca polskich ekspertów z partnerem ukraińskim w celu wypracowania:
•    legislacyjnych aktów prawnych dla ogólnokrajowego prawodawstwa ukraińskiego na temat opieki paliatywnej na Ukrainie,
•    odpowiednich standardów postępowania w opiece paliatywnej.
Projekt realizowany jest w terminie 01.03-30.11.2007 r.
Pierwszym etapem była organizacja stażu z zakresu opieki paliatywnej  w Łodzi dla grupy ośmiu osób w dniach 22-29.04.2007 r. wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych: lekarze, pielęgniarki, pracownik socjalny. Uczestnicy stażu oprócz wykładów i warsztatów w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika nabywali umiejętności praktyczne uczestnicząc w wizytach domowych u pacjentów pozostających pod opieką NZOZ-u działającego przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie. Ponadto odwiedzili dwa stacjonarne Hospicja funkcjonujące w Województwie Łódzkim, w Zduńskiej Woli i Sieradzu.
Drugim etapem była organizacja dwudniowych szkoleń w trzech największych miastach Ukrainy: Lwowie, Kijowie, Sewastopolu w lipcu 2007 r..Uczestnikami szkoleń byli lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, osoby duchowne, wolontariusze, studenci i przedstawiciele lokalnych władz.. Uczestnicy szkoleń nabywali wiedzę teoretyczną z zakresu najistotniejszych kwestii dotyczących opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu   szkolącego weszły m.in. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com