en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

„Wzrost kompetencji zespołów medycznych i osób duchownych z zakresu leczenia bólu poprzez transfer polskiego doświadczenia na Ukrainę”

W kwietniu 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie uzyskało dofinansowanie projektu ”Wzrost kompetencji zespołów medycznych i osób duchownych z zakresu leczenia bólu poprzez transfer polskiego doświadczenia na Ukrainę” w ramach Programu  Rita 2007 finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Został on opracowany w ścisłej współpracy z Metropolitarną Komisją
ds. Duszpasterstwa Ochrony Zdrowia Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. Projekt skierowany jest do lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych i osób duchownych z wybranych ośrodków na Ukrainie (wchodzących w skład tzw. zespołów interdyscplinarnych) w celu podniesienia ich świadomości i kompetencji  
z zakresu opieki nad osobami terminalnie chorymi i umierającymi, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia bólu. Projekt realizowany będzie poprzez:
1. Organizowanie w wybranych ośrodkach medycznych na terenie Polski wizyt studyjnych dla zaproszonych z Ukrainy ww. osób,
2. Przeprowadzenie dla ww. osób cyklu szkoleń i warsztatów służących praktycznemu nabyciu umiejętności w zakresie leczenia bólu,
3. Zorganizowanie konferencji we Lwowie dla pracowników medycznych i osób duchownych (wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych) w tym wykładów, warsztatów z zakresu szeroko rozumianej opieki medycznej i holistycznej nad osobami  nieuleczalnie chorymi dla których wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu leczenia bólu.
W dniach 16-21.06.2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie gościło pięcioosobowy zespół interdyscyplinarny z Ukrainy w składzie:
  • Ks. Volodymir Lyupak - duszpasterz chorych Szpital Psychiatryczny - Lwów, Metropolitarna Komisja ds. Duszpasterstwa Ochrony Zdrowia Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej.
  • Ks. Volodymir Vintoniv - duspasterz chorych Hospicjum - Iwanofrankowsk,
  • Siostra Ivanna Bihun - pielęgniarka,
  • Dr Aleksandra Bratsyun- Kijów,
  • Dr Maria Datsko - Lwów.
w związku z realizacją pierwszego etapu projektu „Wzrost kompetencji zespołów medycznych i osób duchownych z zakresu leczenia bólu poprzez transfer polskiego doświadczenia  na Ukrainę",  sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Uczestnicy stażu nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną  w zakresie leczenia bólu, ze szczególnym uwzględnieniem bólu nowotworowego, uczestnicząc w wykładach i warsztatach w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie oraz  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, wizytach domowych u pozostających pod opieką Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie pacjentów  oraz wizytach studyjnych w Hospicjum Palium w Poznaniu oraz Klinice Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniach 15-21.09.2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie wraz z przedstawicielami Metropolitarnej Komisji ds. Duszpasterstwa Ochrony Zdrowia Ukraińskiej Cerwkii Grekokatolickiej realizowało ukraiński etap projektu pn. „Wzrost kompetencji zespołów medycznych i osób duchownych z zakresu leczenia bólu poprzez transfer polskiego doświadczenia na Ukrainę”. Sześciu polskich wykładowców wyruszyło do dwóch miast: Lwowa i Ivano-frankowska aby przekazać zespołom interdyscyplinarnym wiedzę z zakresu medycyny paliatywnej i leczenia bólu nowotworowego. Pierwsze dwa dni szkolenia odbywały się we Lwowie. Na miejsce spotkań lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, studentów uczelni medycznych, pracowników socjalnych i duchowieństwa partner ukraiński wybrał salę Seminarium Grekokatolickiego. Szkolenie odbywało się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i zgromadziło 50 uczestników. W programie spotkania znalazły się tematy, które najbardziej interesowały naszych partnerów i dotyczyły m.in.: organizacji opieki paliatywnej, leczenia bólu nowotworowego, opieki duchowej nad pacjentami terminalnie chorymi, leczenia odleżyn, obrzęku limfatycznego, wolontariatu w opiece hospicyjnej, etycznych podstaw opieki paliatywnej oraz leczenia bólu somatycznego. W godzinach popołudniowych odbywały się indywidualne konsultacje z zainteresowanymi omawianą podczas wykładów problematyką. Ponadto grupa polskich wykładowców odbyła wizytę studyjną w nowo powołanym Hospicjum we Lwowie, podczas której zapoznała się z jego strukturą organizacyjną oraz bieżącymi problemami.
17 września wieczorem wykładowcy zawitali do  Ivano-Frankowska, gdzie przez kolejne trzy dni odbywały się wykłady, warsztaty, indywidualne konsultacje oraz wizyta studyjna tamtejszym Hospicjum. Przedstawiciele  Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie przekazali na potrzeby jednostki drobny sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe oraz podręczniki z zakresu leczenia bólu i opieki paliatywnej. W szkoleniu w Ivano-frankowsku wzięło udział 81 uczestników. Miła rodzinna atmosfera jaką zgotowali nam uczestnicy spowodowała, że  żal było opuszczać Ruś Halicką.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com