en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń w zakresie leczenia bólu i medycyny paliatywnej-2 edycje
Projekt miał na celu upowszechnić najlepsze polskie doświadczenia związane z transformacją ustrojową – transferem wiedzy niezbędnym do wprowadzeniem Opieki Paliatywnej na Ukrainie. Miało to być osiągnięte poprzez:
Organizację  6 - dniowego stażu w Polsce w Łodzi  dla 7 -osobowego zespołu interdyscyplinarnego (lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, rehabilitanci, osoby duchowne) połączonych z wizytami studyjnymi w stacjonarnym hospicjum w Poznaniu. Staż odbywał się w łódzkich ośrodkach opieki paliatywnej  -  Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Uczestnicy stażu będą zdobywać wiedzę praktyczną i teoretyczną bezpośrednio od specjalistów medycznych – opiekunów merytorycznych.
Konsultacje, doradztwo oraz wspólną pracę z partnerem ukraińskim nad wypracowaniem odpowiednich standardów postępowania w opiece paliatywnej.
Pierwsza edycja projektu realizowana była w terminie 20.11-31.12.2008 r. przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie wraz z partnerem ukraińskim Fundacją Palium IF z Ivano-Frankowska.W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez partnera ukraińskiego do Łodzi przyjechały dniu 30.11.2008 r. następujące osoby:

•    Ks. Volodymir Vintoniv - duspasterz chorych Hospicjum -Iwanofrankowsk, koordynator projektu ze strony ukraińskiej;
•    Dr n. med. Ludmiła Andriszin – Dyrektor Hospicjum w Ivanofrankowsku;
•    Dr n. med. Zoya Tsikhun – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Urząd Miasta Ivanofrankowsk;
•    Nadja Gumieniuk-wolontariusz Hospicjum Ivano-Frankowsk;
•    Dr n. med. Anatoly Tsarenko - Dyrektor Instytutu Medycyny Paliatywnej Kijów
•    Lek. med. Vasyl Kotyk – Dyrektor Medyczny Hospicjum we Lwowie;
•    Lek. med. Jarosław Chulovsky- Zastępca Dyrektora Medycznego Hospicjum we Lwowie;

W dniach 21.05-28.05.2009 r. realizowana była druga edycja projektu. Stowarzyszenie gościło w Łodzi siedmioosobową grupę interdyscyplinarną z Iwano-Frankowska i Lwowa w skład, której wchodzili:
• Dr Sabadan Liliana – naczelnik ochrony zdrowia, Urząd Miejski w Ivanofrankowsku
• Galyna Sliusarchuk – pielęgniarka Hospicjum w Ivano-frankowsku
• Olga Katazyna – pielęgniarka Hospicjum we Lwowie
• Dr Iryna Tschelyk – lekarz Hospicjum we Lwowie
• Ks. Igor Kalash – duszpasterz chorych Hospicjum we Lwowie
• Yuriv Vaskiv – Wolontariusz Hospicjum w Ivano-frankowsku
• Viatliy Rymaruk – wolontariusz Hospicjum w Ivano-frankowsku

 

Ukraińscy goście odbyli staż w łódzkich ośrodkach opieki paliatywnej: Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w ramach których mieli okazję wysłuchać wykładów min. dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz; lek. med. Sylwii Kaźmierczak-Łukaszewicz; lek. med. Doroty Hillebrandt, lek. med. Bożeny Misiewicz; lek. med. Małgorzaty Sokalszczuk; ks. Łukasza Szmit, mgr Jolanty Szamburskiej;  piel. Zdzisławy Walak; mgr Anny Mardofel; mgr Ewy Krawczyk; lic. Bożeny Ciupa.
Wykłady obejmowały tematykę dotyczącą organizacji i prowadzenia placówki paliatywnej jaką jest hospicjum oraz zagadnień medycznych z jakim na co dzień spotykają się pracownicy hospicjum (ból nowotworowy, neuropatyczny, odleżyny, leczenie nudności i wymiotów, śmierć i etyczne aspekty końca życia). Program obejmował również prezentację roli osób bez wykształcenia medycznego, pracownika socjalnego i wolontariuszy, w codziennej pracy hospicjum  oraz pozyskiwanie funduszy na opiekę paliatywną.
Uczestnicy odbyli również  wizyty studyjne w poznańskim hospicjum stacjonarnym Palium, gdzie  zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem tamtejszej palcówki. Odwiedzili również siedzibę Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Opieki Paliatywnej w Europie Środkowej i Wschodniej.


Pobyt gości zza wschodniej granicy w naszym kraju zakończyło rozdanie certyfikatów uczestnikom stażu oraz pożegnalna kolacja.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com