en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

Człowiek dla człowieka - utworzenie na bazie polskiego doświadczenia zalążka wolontariatu hospicyjnego na Ukrainie


Projekt pn. „Człowiek dla człowieka - utworzenie na bazie polskiego doświadczenia zalążka wolontariatu hospicyjnego na Ukrainie" ma na celu zapoczątkowanie na Ukrainie idei wolontariatu hospicyjnego jako istotnej formy pomocy ludziom potrzebującym, zazwyczaj ciężko chorym będącym w okresie terminalnym, jak również ich rodzinom. Działaniami w ramach projektu zostaną objęte osoby, które z własnej woli, bezinteresownie pragną pomagać osobom nieuleczalnie chorym, przebywającym w hospicjach i ich rodzinom.
Opieka paliatywna sprawowana przez wolontariuszy jest wszechstronną całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby, sprawowaną zazwyczaj u kresu życia. Opieka ta obejmuje zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby. Celem pracy wolontariuszy jest otoczenie „płaszczem serca" osób, które potrzebują emocjonalnego, duchowego, religijnego oraz społecznego wsparcia.
Realizacja projektu składa się z 4 głównych działań:
1.   Organizacja w Łodzi stażu, wizyty studyjnej dla 2 osób z Ivano-frankowska
2. Utworzenie przy Hospicjum w Ivano-frankowsku,  centrum wolontariatu hospicyjnego  dla Zachodniej Ukrainy i wyposażenie go w stanowisko komputerowe oraz kamerę internetową  oraz wybór koordynatora wolontariatu (medycznego i niemedycznego).
3. Przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia dla grupy osób 50 wolontariuszy hospicyjnych  medycznych i niemedycznych w Ivano-frankowsku oraz wizyty ewaluacyjnej.
4.  Doradztwo, wsparcie w zakresie organizacji  wolontariatu hospicyjnego oraz tworzenia Centrum Wolontariatu.

 

 

W dniach 16-21.02.2009 r. w ramach projektu pn. „Człowiek dla człowieka - utworzenie na bazie polskiego doświadczenia zalążka wolontariatu hospicyjnego na Ukrainie" pięciodniowy staż w Łodzi odbyły przyszłe koordynatorki wolontariatu hospicyjnego w Hospicjum w Ivano-frankowsku: Oksana Zlotnik i Tatyana Kovaliv. 
Stażystki odbyły w Łodzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu tworzenia wolontariatu hospicyjnego, spotkania z wolontariuszami medycznymi i akcyjnymi współpracującymi ze Stowarzyszeniem Hospicjum Łódzkie oraz wizytę studyjną w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi.

W  dniach 10-12.06.2009 r.  w ramach kolejnego etapu projektu „Człowiek dla człowieka - utworzenie na bazie polskiego doświadczenia zalążka wolontariatu hospicyjnego na Ukrainie”, sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA i administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji,  Stowarzyszenie Hospicjum  Łódzkie zorganizowało w Iwano-Frankowsku  cykl szkoleń i warsztatów. Udział w nich wzięło 75 ukraińskich kandydatów na hospicyjnych wolontariuszy medycznych i niemedycznych (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psychologowie, studenci oraz wszystkie inne osoby pragnące bezinteresownie pomagać nieuleczalnie chorym). Podczas trzydniowego cyklu warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniem mogło podzielić się  6 wykładowców z Polski związanych ze Stowarzyszeniem Hospicjum Łódzkie. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji i wiedzy wśród liderów idei wolontariatu i wolontariuszy pracujących na co dzień z pacjentami terminalnie chorymi w hospicjach ukraińskich, z zakresu metod i sposobów przekazywania pomocy ludziom chorym i potrzebującym. Po zakończonych wykładach i warsztatach wykładowcy udzielali bezpośrednich konsultacji osobom zainteresowanych tematyką szkoleń.  Ważnym punktem wizyty w Ivano-frankowsku było otwarcie pierwszego w tym mieście i Ukrainie Zachodniej Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com