en pl ru Logowanie


Współpraca Międzynarodowa

Wizyta białoruskich profesjonalistów w ramach Program RITA/STP-wizyty studyjne w Polsce

W dniach 23-28.04.2012 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie przebywało w Polsce 10 profesjonalistów zaangażowanych w proces rozwoju opieki paliatywnej na Białorusi. Wizytę tę zaplanowano w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie projektu w ramach Programu Study Tours to Poland-Profesjonaliści, powstałego w 2004 roku, będącego częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

W skład grupy wchodzili:
Volha Mychko-lekarz, Dyrektor Hospicjum w Mińsku, główny specjalista Ministerstwa Zdrowia Białorusi w dziedzinie medycyny paliatywnej dla dorosłych
Elvira Tanda-lekarz, wolontariusz Hospicjum w Mińsku
Tomchyna Anzhela-lekarz, Dyrektor Medyczny Centrum Onkologii w Witebsku
Maryna Vainerchuk, lekarz, Centrum Onkologii w Bobruisku
Ludmila Cherniakova-lekarz, Dyrektor Medyczny Hospicjum w Grodnie
Natalia Antonienkova-lekarz, Dyrektor Wykonawczy, Krajowe go Centrum Onkologii, Borovliany-Minsk
Natalia Savva-lekarz, Dyrektor Medyczny Białoruskiego Hospicjum dla Dzieci, Borovliany-Minsk, Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia Białorusi w dziedzinie medycyny paliatywnej dla dzieci
Valentina Skachkova- pielęgniarka, Białoruskie Hospicjum dla Dzieci, Borovliany-Minsk
Ludmila Busel-Główna Pielęgniarka ,Hospicjum w Mińsku
Ludmila Zhilevich-lekarz, wolontariusz Hospicjum w Mińsku

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju hospicjów domowych na Białorusi. Była ona również okazją do wspólnych dyskusji i refleksji na temat sytuacji opieki paliatywnej na Białorusi. Uczestnicy odwiedzili 2 hospicja domowe w Łodzi, Hospicjum Pallium w Poznaniu i siedzibę Stowarzyszenia Rozwoju Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Oddziały Opieki Paliatywnej w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi, Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. Ponadto brali udział w wykładach i warsztatach.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Podziel się

Data publikacji 2012-11-09 14:01:43


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com