en pl ru Logowanie


Program naukowy

Program Naukowy
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pn. „XV-lecie Opieki Paliatywnej na Ziemi Łódzkiej”
Łódź, 12-14.10.2007 r.

pobierz program konferencji (doc) >>>

Piątek 12.10.2007 r.
Muzeum Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15


15.30-16.30-rejestracja uczestników, Muzeum Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15;
16.30-17.30–Uroczysta inauguracja Konferencji – powitanie gości, wystąpienia okolicznościowe;
17.30-18.10 Wykład Inauguracyjny, „Czy jesteśmy przygotowani do spotkania bez maski z umierającymi chorymi”- prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak (Poznań);
18.30-19.30-Koncert „Głosy dla Hospicjów”;
19.30-24.00 – Inauguracyjne spotkanie towarzyskie.

Sobota 13.10.2007 r.
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22
Sala Koncertowa


8.30-9.15 WYKŁAD PLENARNY

8:30-9:15 „Organizacja opieki paliatywnej i szkolenia specjalizacyjnego z medycyny paliatywnej w Anglii” Dr Beata LeBon MSc MRCP, Consultant in Palliative Medicine, Frimley Park Hospital NHS Foundation Trust.

9.00-10.45 SESJA BÓL W OPIECE PALIATYWNEJ cz. I
Prowadzący: dr n. med. Jerzy Jarosz, dr n. med. Wojciech Leppert

9.15-9.45 „Interakcje silnych opioidów. Najlepszy wybór dla Twojego pacjenta”, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (Kraków);

9.45-10.15 „Procedury zabiegowe w Medycynie Paliatywnej", dr n. med. Jerzy Jarosz (Warszawa);

10.15-10.45 „Rola metadonu w leczeniu bólu nowotworowego”, dr n. med. Wojciech Leppert (Poznań);

10.45-11.05 przerwa kawowa sponsorowana przez firmę Mundipharma

11.05-13.45 SESJA LECZENIE ONKOLOGICZNE I OBJWOWE W OPIECE PALIATYWNEJ
Prowadzący: dr n. med. Małgorzata Krajnik, dr n. med. Aleksandra Modlińska

11.05-11.35 „Radioterapia w opiece paliatywnej”, dr Andrzej Dukowicz (Łódź );

11.25-12.05 „Opioidy w leczeniu duszności”, dr n. med. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz);

12.05-12.30 „Powikłania po radioterapii głowy i szyi”, dr Bożena Misiewicz (Łódź);

12.30-13.00 „Żywienie chorych z chorobą nowotworową”, dr n. med. Aleksandra Modlińska (Gdańsk);

13.00-13.30 „Opieka paliatywna u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym” dr Anna Adamczyk (Bydgoszcz);

13.30-13.45 Dyskusja.

13.45-14.20 lunch

14.20-15.40 SESJA BÓL W OPIECE PALIATYWNEJ cz. II
Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Jerzy Jarosz

14.20-14.40 "Polskie standardy leczenia bólu" dr n. med. Jerzy Jarosz (Warszawa);

14.40-15.10 "Najczęstsze błędy w postępowaniu przeciwbólowym" dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice);

15.10-15.25 Dyskusja;

15.25-15.40 Prezentacja Serwisu „Prawo i Zdrowie” Wolters Kluwer Polska.

15.40-16.00 Przerwa kawowa sponsorowana przez firmę Vipharm

16.00-18.00 SESJA SATELITARNA FIRMY NYCOMED
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski; dr n. med. Małgorzata Krajnik
Temat wiodący: "Nowe spojrzenie na leczenie opioidami"

16.00-16.30"W jaki sposób farmakologicznie można zwiększyć skuteczność leków opioidowych?" prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (Kraków);

16.30-17.00"W jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo stosowania opioidów?" prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (Kraków);

17.00-17.20"Kiedy warto zamienić lek opioidowy na inny?" dr n. med. Małgorzata Krajnik;

17.20-17.40 "Zastosowanie metod psychologicznych w procesie leczenia bólu", Iwona Woźniakowska;

17.40-18.00 "Matrifen - postęp ku pewności leczenia." -prezentacja firmy Nycomed;

Sobota 13.09.2007 r.
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22

Sala Kameralna

12.30-13.45 SESJA PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ NA UKRAINIE
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz i dr Anatoly Tsarenko

12.30-12.50 „Opieka paliatywna na Ukrainie: osiągnięcia i perspektywy”-
Prof. Yuri Gubsky, Prezes Ogólnoukrainskiej Rady na Rzecz Obrony Praw i Bezpieczeństwa Pacjentów Wiktor Serdiuk, Wiceprezes Ogólnoukrainskiej Rady na Rzecz Obrony Praw i Bezpieczeństwa Pacjentów , Switlana Martyniuk-Gres, Prezes Ogolnoukrainskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej, Anatoly Tsarenko, ekspert z opieki paliatywnej, Stowarzyszenie Pracowników Medycznych, Alexander Wolf, Dyrektor Programy Rozwoju Opieki Paliatywnej na Ukrainie, Ogólnoukrainska Rada na Rzecz Obrony Praw i Bezpieczeństwa Pacjentów;

12.50-13.10 „Możliwości udoskonalenia funkcjonowania hospicjum na przykładzie hospicjum we Lwowie (Ukraina Zachodnia)”-Eugen Moskwiak, Główny Lekarz Hospicjum we Lwowie;

13.10-13.30 „Cerebrovascularne choroby – Organizacja, zapobieganie i leczenie w Czerkassach (Centralna Ukraina)” Stadnik Oleg, Kierownik Wydziału Ochrony Zdrowia, Czerkassy,(Centralna Ukraina);

13.30-13.45 Dyskusja.


15.00-17.45 SESJA PROBLEMY PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Korzeniewska, dr n. med. Małgorzata Stolarska

15.00-15.30 „Odrębności i charakterystyka pediatrycznej opieki paliatywnej” – dr Łukasz Przysło;

15.30-15.50„Choroba nowotworowa w pediatrycznej opiece paliatywnej „- dr Małgorzata Stolarska;

15.50-16.05„Dziecko wobec choroby i śmierci” – dr n. hum. Bogna Kędzierska;

16.05-16.20 „Model wolontariatu w Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej – doświadczenia własne” – Grzegorz Nowicki;

16.20-16.35 „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci w opinii podopiecznych i ich rodzin” -Janina Adamczyk, Piotr Stengert, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

16.35-16.50„Grupa wsparcia w Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej – doświadczenia własne” – mgr Barbara Cherczyńska;

16.50-17.10„Domowa wentylacja mechaniczna – Terapia nieuleczalnie chorych z hypowentylacją płuc” – dr. Piotr Stengert, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

17.10-17.25„Rola pedagoga w hospicjum dla dzieci” – mgr Piotr Pawlak, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

17.25-17.45„Humanizacja opieki medycznej nad dzieckiem – rozwój opieki zdrowotnej przyjaznej dziecku: od sprzeciwu dla przedmiotowej opieki do powstania hospicjum domowego dla dzieci” – dr Piotr Stengert Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

17.45-18.00 Dyskusja.


Niedziela 14.10.2007 r.
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22
Sala Koncertowa


9.30-10.50 SESJA PSYCHOONKOLOGIA I OPIEKA DUCHOWA
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden Gałuszko; Ks. prof. Stanisław Skobel

9.30-10.10 „Problemy żałoby i osierocenia” Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden Gałuszko (Gdańsk);

10.10-10.40 „Pozostać Człowiekiem do końca” Ks. prof. Stanisław Skobel (Łódź);

10.40-10.50 Dyskusja.

10.50-11.10 przerwa kawowa sponsorowana przez firmę Bayer Schering

11.10-12.25 SESJA ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ – ILE KOSZTUJE OPIEKA PALIATYWNA ?
Prowadzący: dr n. med. A. Ciałkowska-Rysz; dr n. med. Andrzej Stachowiak

11.10-11.40 „Koszty jakości w opiece paliatywnej" dr n. med. Andrzej Stachowiak (Bydgoszcz);

11.40-12.10 „Jak pozyskiwać środki na opiekę paliatywną” dr n. med. A. Ciałkowska-Rysz (Łódź);

12.10-12.25 Dyskusja.

12.25-13.35 SESJA PRACE ZGŁOSZONE cz.I
Prowadzący: dr n. med. A. Ciałkowska-Rysz; dr n. med. Wojciech Leppert

12.25-12.40 „Postrzeganie leków opioidowych przez pacjentów z bólem przewlekłym”.Schiller M.1, Wiśniewska J.1, Pyszora A.2, Graczyk M.2, Gajewska A.2, Krajnik M.2

1Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
2 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz;

12.40-12.55 „Rola transdermalnej buprenorfiny w leczeniu bólu nowotworowego – doświadczenia własne”. Kaźmierczak – Łukaszewicz S.1, Misiewicz B.2, Ciałkowska - Rysz A.1, 1Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2Oddział Opieki Paliatywnej i Radioterapii WSS im. M. Kopernika w Łodzi;

13.55-13.05 „Dostępność farmaceutyczna siarczanu morfiny z hydrożeli przeznaczonych do stosowania na błony śluzowe jamy ustanej”., Samczewska G. 1, Ciałkowska – Rysz A. 2, 1Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

13.05-13.15 „Leki prokinetyczne w opiece długoterminowej, objawy niepożądane”., Krzyżańska-Oberbek A., Andrzejewski W., Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

13.15-13.25 „Analiza potrzeby informowania chorego w stanie terminalnym”, Mess E.1,2, Kopytek B.1, Lisowska A.1, Jonak K.1,3, Dybko J.1, Bąk T.1. Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej1; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu2; Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,3;

13.25-13.35 „Ocena wystepowania lęku i depresji u młodocianych pacjentów z mukowiscydozą i chorobą nowotworową”,. Dębska G.1, Cepuch G.2

1Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu - Instytut Pielęgniarstwa;
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CMUJ Kraków.

13.35 – 14.00 Lunch

14.00-15.30 SESJA PRACE ZGŁOSZONE cz. II

14.00-14.10 „Ocena sytuacji w ochronie zdrowia a strategie radzenia sobie lekarzy” Sagan M., Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

14.10-14.20 „Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników i wolontariuszy w opiece paliatywnej” - Kaptacz A., Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej;

14.20-14.30 „Komunikacja neurolingwistyczna w opiece paliatywnej” Kluczna A., NZOZ Zespół Medyczno – Opiekuńczy, Dąbrowa Górnicza;

14.30-14.40”Rola pielęgniarki w ocenie bólu u pacjentów z nowotworem płuc”
Mess E.1,2, Kopytek B.1, Lisowska A.1, Jonak K.1,3, Dybko J.1, Bąk T.1. Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej 1;Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu2; Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,3;

14.40-14.50 „Rola pielęgniarki rodzinnej w systemowym postępowaniu z chorym nieuleczalnie i jego rodziną”, Sikora B., Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach;

14.50-15.00 „Dotyk – profesjonalne narzędzie pracy pielęgniarki” Kotkowska M., Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi-Centralny Szpital Weteranów;

15.00-15.10 „Działalność zespołu wspierającego opieki paliatywnej w szpitalu uniwersyteckim w Bydgoszczy w latach 2002-2006”, Graczyk M., Jagielski D., Jagielska A., Krajnik M., Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Bydgoszczy;

15.10-15.20„Powstanie i rozwój Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w latach 1999-2007”, Stengert P. K., Wodzińska E., Krzyżańska-Oberbek A., Kania M., Andrzejewski W., Adamczyk J., Chojnacka A., Szczepaniak R., Belka M., Kański B., Bujanowska B., Dekert H, Zasada K, Feja P., Sitkiewicz A., Siemiątkowska-Stengert W., Piotrowski A, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci;

15.20-15.30 Projekt „Transfer na Ukrainę polskiego doświadczenia w zakresie medycyny paliatywnej” Mardofel A., Hillebrandt D., Ciałkowska – Rysz A., Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie;

15.30- 15.40 "Ocena natężenia i rozpoznanie rodzaju bólu u chorych na nowotwory" Leppert W., Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

15.40- 16.00 zakończenie Konferencji.

Niedziela 14.09.2007 r.
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22
Sala Kameralna


12.30-13.50 SESJA WOLONTARIAT W OPIECE PALIATYWNEJ
Sesja przygotowana przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Temat wiodący „Wolontariat w opiece paliatywnej”
Prowadzący: dr n. med. Zofia Pawlak, dr Iwona Sitarska

12.30-12.50 „Człowiek Hospicjum w opiece nad umierającym” -dr inż. Romana Antonowicz;

12.50-13.10„Ustawa o wolontariacie i jej wpływ na kształt i rozwój wolontariatu hospicyjnego”- dr J. Stokłosa;

13.10-13.30 „Kim są wolontariusze hospicyjni? Próba charakterystyki wolontariatu hospicyjnego na podstawie 12 letnich doświadczeń w pracy z wolontariuszami Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi” - dr Iwona Sitarska;

13.30-13.50 Dyskusja.


pobierz program konferencji (doc) >>>Podziel się

Data publikacji 2010-05-16 17:38:11


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com