en pl ru Logowanie


Program naukowy

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Nowości i problemy medycyny paliatywnej” Łódź, 21-23.05.2009 r.

pobierz program  (pdf) >>>


21.05.2009 r. (czwartek)

Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260

14.00-18.30-rejestracja uczestników,
15.30-19.30–Warsztaty

SALA A1
Praktyczne aspekty oceny bólu- dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)
SALA A2
Wolontariat w opiece paliatywnej-lek. med. Iwona Sitarska (Łódź)
SALA A3
Rola pielęgniarki w ocenie bólu pacjenta-dr n. med. Eleonora Mess (Wrocław)
SALA A4
Pediatryczna opieka paliatywna-dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, dr n. med. Małgorzata Stolarska, dr n. med Łukasz Przysło, mgr Beata Siedlecka, dr Ewa Filipiak, piel. dypl. Lidia Zaleś, dr n. hum. Bogna Kędzierska, mgr Joanna Kalecka, mgr Elżbieta Wodniak, piel. dypl. Anetta Hanuszkiewicz (Łódź)
SALA A5
Organizacja opieki paliatywnej - dr n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (Łódź)
SALA A6
Komunikacja z pacjentem i jego rodziną w chwili zakończenia leczenia przyczynowego - mgr Bożena Winch (Warszawa)

22.05.2009 r. (piątek)

Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260


08.00-18.30-rejestracja uczestników
9.00-09.30– Uroczysta inauguracja Konferencji - powitania gości, wystąpienia uczestników


9.30-10.10-SESJA INAUGURACYJNA
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Małgorzata Sokalszczuk

9.30-9.50 - Epidemiologia nowotworów w Polsce - prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek (Łódź)
9.50-10.10 – Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce-dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (Łódź)10.10-10.30 – Przerwa kawowa
10.30-13.10 – SESJA: NOWOŚCI I PROBLEMY MEDYCYNY PALIATYWNEJ cz. I
(w sesji uwzględniono sprawozdania z 11 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wiedniu)

Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska,  dr Bożena Misiewicz

10.30-10.55 - Priorytety w opiece paliatywnej dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
(Katowice)
10.55-11.20 -Organizacja opieki paliatywnej na świecie-sprawozdanie z 11 Kongresu EAPC w Wiedniu- dr n. med. Aleksandra Ciałkowska –Rysz (Łódź)
11.20-11.45-Problemy etyczne na 11 Kongresie EAPC, Wiedeń 07-10.05.2009-
dr n. med. Anna Orońska (Wrocław)
11.45-12.05 -I co z tym bólem?-terapia według literatury i w praktyce- dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań)
12.05-12.30-Nowości w zakresie leczenia bólu nowotworowego-dr n. med. Jerzy Jarosz(Warszawa)
12.30-13.00- Oksykodon – innowacyjne połączenie molekuły i technologii w leczeniu bólu-dr n. med. Wojciech Leppert (Poznań)
13.00-13.10-Dyskusja

13.10-13.50 – Lunch

13.50-15.20 – SESJA SATELITARNA FIRMY  GRUNENTHAL

Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory-okiem współautorów

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

15.20-15.35 – Przerwa kawowa

15.35–16.45 – SESJA: NOWOŚCI I PROBLEMY MEDYCYNY PALIATYWNEJ cz II.

(w sesji uwzględniono sprawozdania z 11 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wiedniu);
Prowadzący: dr n. med. Małgorzata Krajnik, dr n. med. Wojciech Leppert

15.35-16.05-Leczenie objawów ze strony układu pokarmowego- dr n. med. Wojciech Leppert (Poznań)
16.05-16.35-Leczenie objawów ze strony układu oddechowego-dr n. med. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz)
16.35-16.45-Dyskusja.

23.05.2009 r. (sobota)
Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260

09.00-09.50 -  SESJA: OPIEKA PALIATYWNA NA UKRAINIE
Prowadzący: dr Małgorzata Sokalszczuk, dr n. med. Ludmyla-Oksana Andriyishyn

09.00-09.25- Stan obecny i problemy opieki paliatywnej na Ukrainie, dr n. med. Oleksandra Bratsyun (Kijów)
09.25-09.50- Rozwój opieki paliatywnej na Ukrainie na przykładzie Hospicjum w Ivano-Frankowsku, dr n. med. Ludmyla-Oksana Andriyishyn (Ivano-frankowsk)

09.50-10.10 – Przerwa kawowa

10.10-11.10 - SESJA: NOWOŚCI I PROBLEMY MEDYCYNY PALIATYWNEJ cz. III

(w sesji uwzględniono sprawozdania z 11 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wiedniu)

Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Aleksandra Modlińska

10.10-10.40-Praktyczne podejście do leczenia bólu neuropatycznego w medycynie paliatywnej- dr n. med. Jadwiga Pyszkowska(Katowice)
10.40-11.10-Postępowanie w zespole anoreksja – kacheksja- dr n. med. Aleksandra Modlińska, dr n. med. Tomasz Buss (Gdańsk)

11.10-13.10 – SESJA: PROBLEMY CHORYCH U KRESU ŻYCIA

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr n. med. Anna Orońska

11.10-11.50 – Postępy leczenia zaburzeń psychicznych chorych u kresu życia - prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (Gdańsk)
11.50-12.20-Duchowa perspektywa nieuleczalnie chorych -ks. mgr Łukasz Szmit (Łódź)
12.20-13.10-Rola sedacji w opiece paliatywnej- prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak (Poznań)
13.10-13.20-Dyskusja

13.20-14.00- Lunch

14.00-15.40 – SESJA: PRACE ZGŁOSZONE

Prowadzący: dr Bożena Misiewicz, dr n. med. Wojciech Leppert

14.00-14.20-Ocena natężenia bólu i jakości życia u chorych leczonych tramadolem i dihydrokodeiną o kontrolowanym uwalnianiu, Wojciech Leppert (Poznań)
14.20-14.40-Wytyczne postępowania rehabilitacyjnego w opiece paliatywnej– propozycje dla opieki domowej, Agnieszka Wójcik (Warszawa)
14.40-15.00-Medycyna paliatywna w Irlandii - rys historyczny i teraźniejszość, Paweł Kondrat (Dublin)
15.00-15.20-Ocena jakości życia pacjentów w stanie terminalnym, Eleonora Mess, Honorata Dawid, Aleksandra Lisowska, Iwona Twardak, Agnieszka Kraińska, Mirosław Chybicki (Wrocław)
15.20-15.40-Ocena częstości występowania objawów zaawansowanej choroby nowotworowej w grupie pacjentów z nowotworami jelita grubego skierowanych do domowej opieki paliatywnej.
Sylwia Kaźmierczak – Łukaszewicz(Łódź)Podziel się

Data publikacji 2018-03-15 15:08:21


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com