en pl ru Logowanie


Konferencja 2009

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie oraz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  zapraszają w dniach 21-23.05.2009 r. na Konferencję Naukowo-Szkoleniową  „Nowości i problemy medycyny paliatywnej” pod partonatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

PATRONI HONOROWI:

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska

Prezydent Miasta Łodzi
dr Jerzy Kropiwnicki

KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca Komitetu:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
dr n. med. Jerzy Jarosz
dr n. med. Małgorzata Krajnik
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
dr n. med. Wojciech Leppert
dr n. med. Anna Orońska
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Główne tematy Konferencji:

 • Standardy i organizacja opieki paliatywnej;
 • Problemy w leczeniu bólu nowotworowego;
 • Wybrane problemy leczenia objawowego;
 • Opieka paliatywna w Europie;
 • Etyka w opiece paliatywnej;
 • Sprawozdania z wybranych sesji, komentarze i refleksje z  11 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wiedniu.

Warsztaty:

 • Praktyczne aspekty oceny bólu,
 • Psychoonkologia,
 • Rola pielęgniarki w ocenie bólu pacjenta,
 • Pediatryczna opieka paliatywna,
 • Organizacja opieki paliatywnej,• Wolontariat w opiece paliatywnej.

Zapisy na warsztaty, które odbędą się w dniu 21.05.2009 r. w godz. 15.30-19.30, przyjmujemy do dnia 04.05.2009 r. drogą e-mailową pod adresem konferencjamp@o2.pl.

Uwaga!!! Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów uzyskują 4 punkty edukacyjne.

Zgłoszenia uczestników Konferencji przyjmujemy do 20.04.2009 listownie, fax-em  lub email na podany niżej adres Biura Organizacyjnego Konferencji:

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej„Nowości i problemy medycyny paliatywnej” Łódź, 21-23.05.2009 r.
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax. 042 637 90 24, 502 640 351
konferencjamp@o2.pl, hospicjum@sns.pl

Pobierz Komunikat  nr 2 w formacie pdf:

Pobierz Komunikat w formacie pdf:

Pobierz formularz zgłoszeniowy (pdf):

Pobierz formularz zgłoszeniowy (word):

Opłata zjazdowa:

do 19.04.2009 r. – 250 zł
od 20.04.2009 r. – 350 zł

Osoba towarzysząca - 250 zł

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Stowarzyszenia:

FORTIS BANK POLSKA S.A. I Oddział w Łodzi: 
64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Zapraszamy do zgłaszania prac !!!

Termin nadsyłania streszczeń został przesunięty do 10.04.2009 r.

Streszczenia prac prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres Biura Organizacyjnego Konferencji według następującego wzoru: jedna strona formatu A4, pisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, margines 2,5 cm z każdej strony, tytuł tłustym drukiem.

Biuro Organizacyjne Konferencji:
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55tel./fax. 042 637 90 24, 502 640 351e-mail: konferencjamp@o2.pl, hospicjum@sns.pl
www.hospicjum.sns.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: 
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-RyszPodziel się

Data publikacji 2018-03-15 15:07:06


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com