en pl ru Logowanie


Charytatywna loteria fantowa


W trakcie obrad Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "XV-lecie Opieki Paliatywnej na Ziemi Łódzkiej" odbywała się charytatywna loteria fantowa, z której całkowity dochód został przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Dzięki hojności uczestników loterii udało nam się pozyskać kwotę 3 080 zł, która pozwoli na zakup koncentratora tlenu dla potrzeb naszego Ośrodka.


1 2 3 4 5


Podziel się

Data publikacji 2018-08-17 10:45:15


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com