en pl ru Logowanie


Nasz zespół

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie:

 • Prezes -  Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Wiceprezes - Beata Serbiak
 • Wiceprezes - Ewa Sęklewska
 • Sekretarz - Bogusława Kolasa
 • Skarbnik - Iwona Górzyńska
 • Członek - Halina Wysokińska
 • Członek - Elżbieta Kroczyńska

Zespół Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie oraz NZOZ-u

 • Dyrektor Stowarzyszenia i NZOZ, Kierownik medyczny NZOZ - Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Koordynator zespołu interdyscyplinarnego-Anna Posyłek
 • Koordynator personelu medycznego nielekarskiego- Bogusława Kolasa
 • Koordynator administracyjny, Specjalista ds. rozliczeń - Agata Charasz
 • Pracownik administracyjno-biurowy-Ewa Jankowska
 • Asystent administracyjny-Aneta Kraska
 • Specjalista ds PR i pozyskiwania funduszy - Beata Stasiak
 • Specjalista ds pozyskiwania środków finansowych i pracy socjalnej - Bożena Wypych

Skład zespołu lekarskiego:

 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • dr Michał Domagała
 • dr Dorota Hillebrandt
 • dr n. med. Adrianna Pędzik
 • dr Ewa Serejko
 • dr Dobrosława Olszewska-Krzyżanowska
 • dr Magdalena Frydrych-Głowacka
 • dr Małgorzata Owczarek-Borowska
 • dr Małgorzata Gawora-Ziółek
 • dr Magdalena Bęcka
 • dr Malina Gnacikowska-Wolnicka
 • dr Agnieszka Podczaska-Słowińska
 • dr n. med. Ewa Sęklewska
 • dr Anna Świerczyńska-Ciepłucha
 • dr n. med. Anna Zasowska-Nowak


Skład zespołu pielęgniarskiego:

 • Monika Belka
 • Elżbieta Kroczyńska
 • Iwona Misiewicz
 • Zofia Oset
 • Krystyna Toruniewska
 • Zdzisława Walak
 • Bogumiła Kijewska
 • Grażyna Rokoszewska
 • Edyta Woźniak
 • Anna Krawentek

Psycholog - Anna Posyłek

Rehabilitanci - Dariusz Staj, Stanisław Łęgocki

Kapelan Hospicyjny-Łukasz Szmit

 

 Podziel się

Data publikacji 2016-02-16 13:23:12


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com