en pl ru Logowanie


Program Konferencji

Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej*
”Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2013”, Łódź 14 - 16.11.2013 r.

Czwartek  14.11.2013 r.

16.00-20.00-Warsztaty

Sala A (dwie grupy warsztatowe)
Radca prawny Paulina Dorman-Okońska
Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia, przechowywania, udostępniania, ochrona danych wrażliwych.
16.00 – 18.00-pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00- druga grupa warsztatowa

Sala B
16.00 – 18.00 - dr n. med. Eleonora Mess
Metody pomiaru bólu u dzieci.

Sala C
16.00 – 18.00 - mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, mgr Anna Posyłek, mgr Grażyna Stanecka
Praca z rodziną pacjenta będącego w ostatnim stadium nieuleczalnej choroby. Wsparcie psychologiczne w żałobie.

Sala D (dwie grupy warsztatowe)
dr n. med. Katarzyna Żułtak- Bączkowska 
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
16.00 – 18.00- pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00- druga grupa warsztatowa

20.00 – Koktajl Powitalny, Dom Towarzystwa Kredytowego


Piątek 15.11.2013 r.

9.00-11.00- Sesja Inauguracyjna
Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr Małgorzata Sokalszczuk
9.00-9.30  Rozpoczęcie Konferencji wystąpienia zaproszonych gości 
9.30-10.00 Zrozumieć zaprzeczanie, rola narracji i konferencji rodzinnych
- prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
10.00-10.25 Narodziny etyki lekarskiej w Polsce - dr hab. n. med. Aleksandra Kładna 
10.25-10.50 Kodeks Etyki Lekarskiej - wyrzucić czy znowelizować? - dr n. med. Anna Orońska
10.50-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11. 30-14.00 Sesja : Ból nowotworowy cz. I
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
11.30-11.50 Rodzaje bólu i nowe możliwości jego leczenia - dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
11.50–12.10 Politerapia u pacjentów opieki paliatywnej - stan faktyczny, zagrożenia rozpoznane i "ukryte" - implikacje kliniczne - dr n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
12.10-12.30 Skuteczność analgetyczna, bezpieczeństwo stosowania i jakość życia pacjentów leczonych oksykodonem o kontrolowanym uwalnianiu w opiece paliatywnej - doświadczenia polskie - dr hab. n. med. Wojciech Leppert
12.30-13.00 Miejsce Instanylu w leczeniu bólu przebijającego – dr n. med. Tomasz Dzierżanowski - wykład sponsorowany Firma Takeda
13.00-13.30 Terapia bólu przebijającego w chorobie nowotworowej - dobór leków w zależności od specyfiki BTcP. Opisy przypadków pacjentów - dr n. med. Iwona Filipczak – Bryniarska - wykład sponsorowany Firma Teva
13.30–13.40 Dyskusja

13.40-14. 20 Przerwa na Lunch

14.20-16.00 Sesja: Opieka paliatywna u pacjentów ze schorzeniami nienowotworowym
Prowadzący : dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, dr n. med. Anna Orońska
14.20–14.45 Opieka paliatywna w niewydolności serca - dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
14.45-15.10 Pacjenci w zaawansowanym stadium POChP - teoria i praktyka
– dr  Mariusz Wachulski
15.10-15.35 Opieka paliatywna w chorobach układu nerwowego – dr Anna Adamczyk
15.35 -15.55 Przezskórna buprenorfina w leczeniu bólu nowotworowego o charakterze neuropatycznym - opis przypadków klinicznych - dr n med. Marcin Janecki – wykład sponsorowany firma Stada
15.55-16.00 Dyskusja

16.00–16. 30 Przerwa kawowa

16.30 - 17.20 Sesja: Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej cz. I
Prowadzący : dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek

16.30-16.55 Recepta „Rpw” w procesie informacji medycznej w systemie opieki zdrowotnej – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
16.55-17.15 Edukacja w opiece paliatywnej w Polsce i Europie- dla studentów, pracowników Hospicjów, nowe zasady specjalizacji lekarskiej- zapowiedź
– dr n med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
17.15-17.20 Dyskusja

17. 30-18.45 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

20.30 Uroczysta kolacja

Sobota 16.11.2013


9.15-10.30 Sesja : Objawy somatyczne
Prowadzący:  dr n. med. Aleksandra Modlińska, dr n med. Tomasz Dzierżanowski
9.15-9.40 Kacheksja nowotworowa – dr n. med. Aleksandra Modlińska
9.40-10.05 Możliwości zapobiegania i leczenia zaburzeń jelitowych wywołanych opioidami – dr n med. Tomasz Dzierżanowski
10.05-10.30 Zastosowanie ultrasonografii w medycynie paliatywnej – dr n. med. Piotr Jakubów, dr Adam Sewastianowicz
10.30- 10.40 Ból neuropatyczny. Studium przypadku- praca zgłoszona - dr Janusz Furman
10.40-10.50 Dyskusja

10.50 -11.20 Przerwa kawowa
11. 20–12.25 Sesja:  „Przerzuty do kości – leczenie multi-dyscyplinarne . Panel ekspertów z dziedziny onkologii, radioterapii, urologii oraz medycyny paliatywnej - prof. dr n. med. Marek Sosnowski, dr n. m. Ewa Kalinka-Warzocha, dr. n med. Michał Spych, dr n med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12.25-13.05. Przerwa na lunch

13.05-14.30 Sesja:  Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej cz. II
Prowadzący: dr n med. Andrzej Stachowiak, dr n med. Tomasz Dzierżanowski
13.05-13.30 Iluzja na temat taniego umierania – dr n med. Andrzej Stachowiak
13.30-13.55 Opieka nad pacjentem umierającym w domu - badanie pilotażowe
w odniesieniu do LCP – mgr Monika Koszela
13.55-14.20 Zasady prowadzenia kontroli działalności podmiotów leczniczych
– radca prawny Paulina Dorman-Okońska
14.20 -14.30 Dyskusja
14.30-15.30 Sesja: Jakość życia i możliwości jej oceny
Prowadzący:  dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Eleonora Mess
14.30 -14.50 Ocena jakości życia u chorych na nowotwory - dr hab. n. med. Wojciech Leppert
14.50-15.10 Analiza porównawcza jakości życia u dzieci z choroba nowotworową
i w chorobach przewlekłych – dr n. med. Eleonora Mess
15.10-15.20 Dyskusja

15.20-15.50 Sesja: Rehabilitacja w opiece paliatywnej
Prowadzący: dr Małgorzata Sokalszczuk
15.20-15.45 Przyszłość rehabilitacji w opiece paliatywnej – dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska 
15.45-15.50 Dyskusja

15.50-16.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji


Pobierz program konferencji
Podziel się

Data publikacji 2013-11-11 06:16:28


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com