en pl ru Logowanie


Konferencja 2013

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. „Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2013””,
która odbędzie się w dniach 14-16.11.2013 r. w Łodzi, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału organizowanej przez nas Konferencji.

Główne tematy Konferencji dotyczyć będą najistotniejszych zagadnień i problemów medycyny paliatywnej. W programie znajdą się również sprawozdania z wybranych sesji, komentarze i refleksje z 13th World  Congress of the European Association of Palliative Care oraz 8th Congress of the European Federation
of International Association for the Study of Pain.

Dodatkowo,  planujemy warsztaty o różnorodnej tematyce, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

W trakcie obrad Konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

Mamy nadzieję, że program naukowy zaspokoi Państwa oczekiwania, a spotkania towarzyszące pozwolą na dalszą wymianę poglądów, integrację naszego środowiska oraz zacieśnienie przyjaźni.

Serdecznie zapraszamy do Miasta Czterech Kultur.

 

 

W imieniu organizatorów

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2013”

Łódź, 14-16.11.2013

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Główne tematy Konferencji:

  • sprawozdania z wybranych sesji, komentarze i refleksje z 13th World  Congress of the European Association of Palliative Care oraz 8th Congress of the European Federation 
    of International Association for the Study of Pain,
  • Standardy, organizacja i finansowanie opieki paliatywnej. Kontraktowanie świadczeń.
  • Problemy w leczeniu bólu nowotworowego,
  • Wybrane problemy leczenia objawowego
  • Psychoonkologia,
  • Etyka w opiece paliatywnej


Pobierz KOMUNIKAT NR 1.pdf

Pobierz formularz zgłoszeniowy

KARTA ZGŁOSZENIOWA opcja nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA opcja nr 2

Za udział w Konferencji przysługuje 15 punktów edukacyjnych.

Organizatorzy Konferencji:

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie,

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak

dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

dr hab. n. med. Wojciech Leppert

dr n. med. Andrzej Stachowiak

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Marcin Janecki

dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

dr n. med. Małgorzata Krajnik

dr n. med. Anna Orońska

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Miejsce obrad:

Dom Towarzystwa Kredytowego, ul. Pomorska 21

http://www.pomorska21.pl/

 

 

Biuro Konferencji

14.11.2013 r. (czwartek)- 14.30-19.00-Dom Towarzystwa Kredytowego

15.11.2013r. (piątek)- 08.00-18.00–Dom Towarzystwa Kredytowego

16.11.2013 r.(sobota)- 08.00-16.00–Dom Towarzystwa Kredytowego

W Biurze Konferencji będzie można dokonać rejestracji, uiścić opłatę konferencyjną oraz otrzymać rachunek za uczestnictwo w Konferencji. Biuro będzie udzielało wszelkich informacji dotyczących Konferencji.

 

Miejsca parkingowe-najbliższy parking znajduje się na terenie gminy żydowskiej vis a vis Domu Towarzystwa Kredytowego

Miejsca noclegowe będziecie mogli Państwo rezerwować indywidualnie lub za pośrednictwem Komitetu Organizacyjnego w hotelach znajdujących się w centrum Łodzi w niedalekiej odległości od miejsca obrad Konferencji.

 

Opłatę rejestracyjna prosimy przelać na nr konta

BNP PARIBAS 64 1600 1143 0003 0601 9708 0001 podając swoje imię i nazwisko.

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2013” Łódź, 14-16.11.2013
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax.  042 637 90 24 ,  502 640 395,   502 640 351 
konferencjamp@o2.plhospicjum@sns.pl www.hospicjum.sns.pl

 

Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej*
”Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2013”, Łódź 14 - 16.11.2013 r.

Czwartek  14.11.2013 r.

16.00-20.00-Warsztaty

Sala A (dwie grupy warsztatowe)
Radca prawny Paulina Dorman-Okońska
Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia, przechowywania, udostępniania, ochrona danych wrażliwych.
16.00 – 18.00-pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00- druga grupa warsztatowa

Sala B
16.00 – 18.00 - dr n. med. Eleonora Mess
Metody pomiaru bólu u dzieci.

Sala C
16.00 – 18.00 - mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, mgr Anna Posyłek, mgr Grażyna Stanecka
Praca z rodziną pacjenta będącego w ostatnim stadium nieuleczalnej choroby. Wsparcie psychologiczne w żałobie.

Sala D (dwie grupy warsztatowe)
dr n. med. Katarzyna Żułtak- Bączkowska  
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
16.00 – 18.00- pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00- druga grupa warsztatowa

20.00 – Koktajl Powitalny, Dom Towarzystwa Kredytowego


Piątek 15.11.2013 r.

9.00-11.00- Sesja Inauguracyjna 
Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr Małgorzata Sokalszczuk
9.00-9.30  Rozpoczęcie Konferencji wystąpienia zaproszonych gości  
9.30-10.00 Zrozumieć zaprzeczanie, rola narracji i konferencji rodzinnych 
- prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
10.00-10.25 Narodziny etyki lekarskiej w Polsce - dr hab. n. med. Aleksandra Kładna  
10.25-10.50 Kodeks Etyki Lekarskiej - wyrzucić czy znowelizować? - dr n. med. Anna Orońska
10.50-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11. 30-14.00 Sesja : Ból nowotworowy cz. I
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
11.30-11.50 Rodzaje bólu i nowe możliwości jego leczenia - dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
11.50–12.10 Politerapia u pacjentów opieki paliatywnej - stan faktyczny, zagrożenia rozpoznane i "ukryte" - implikacje kliniczne - dr n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
12.10-12.30 Skuteczność analgetyczna, bezpieczeństwo stosowania i jakość życia pacjentów leczonych oksykodonem o kontrolowanym uwalnianiu w opiece paliatywnej - doświadczenia polskie - dr hab. n. med. Wojciech Leppert 
12.30-13.00 Miejsce Instanylu w leczeniu bólu przebijającego – dr n. med. Tomasz Dzierżanowski - wykład sponsorowany Firma Takeda
13.00-13.30 Terapia bólu przebijającego w chorobie nowotworowej - dobór leków w zależności od specyfiki BTcP. Opisy przypadków pacjentów - dr n. med. Iwona Filipczak – Bryniarska - wykład sponsorowany Firma Teva
13.30–13.40 Dyskusja

13.40-14. 20 Przerwa na Lunch

14.20-16.00 Sesja: Opieka paliatywna u pacjentów ze schorzeniami nienowotworowym
Prowadzący : dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, dr n. med. Anna Orońska
14.20–14.45 Opieka paliatywna w niewydolności serca - dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
14.45-15.10 Pacjenci w zaawansowanym stadium POChP - teoria i praktyka 
– dr  Mariusz Wachulski
15.10-15.35 Opieka paliatywna w chorobach układu nerwowego – dr Anna Adamczyk
15.35 -15.55 Przezskórna buprenorfina w leczeniu bólu nowotworowego o charakterze neuropatycznym - opis przypadków klinicznych - dr n med. Marcin Janecki – wykład sponsorowany firma Stada
15.55-16.00 Dyskusja

16.00–16. 30 Przerwa kawowa

16.30 - 17.20 Sesja: Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej cz. I 
Prowadzący : dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek

16.30-16.55 Recepta „Rpw” w procesie informacji medycznej w systemie opieki zdrowotnej – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
16.55-17.15 Edukacja w opiece paliatywnej w Polsce i Europie- dla studentów, pracowników Hospicjów, nowe zasady specjalizacji lekarskiej- zapowiedź 
– dr n med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek
17.15-17.20 Dyskusja

17. 30-18.45 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

20.30 Uroczysta kolacja

Sobota 16.11.2013


9.15-10.30 Sesja : Objawy somatyczne
Prowadzący:  dr n. med. Aleksandra Modlińska, dr n med. Tomasz Dzierżanowski
9.15-9.40 Kacheksja nowotworowa – dr n. med. Aleksandra Modlińska
9.40-10.05 Możliwości zapobiegania i leczenia zaburzeń jelitowych wywołanych opioidami – dr n med. Tomasz Dzierżanowski 
10.05-10.30 Zastosowanie ultrasonografii w medycynie paliatywnej – dr n. med. Piotr Jakubów, dr Adam Sewastianowicz
10.30- 10.40 Ból neuropatyczny. Studium przypadku- praca zgłoszona - dr Janusz Furman
10.40-10.50 Dyskusja

10.50 -11.20 Przerwa kawowa
11. 20–12.25 Sesja:  „Przerzuty do kości – leczenie multi-dyscyplinarne . Panel ekspertów z dziedziny onkologii, radioterapii, urologii oraz medycyny paliatywnej - prof. dr n. med. Marek Sosnowski, dr n. m. Ewa Kalinka-Warzocha, dr. n med. Michał Spych, dr n med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12.25-13.05. Przerwa na lunch

13.05-14.30 Sesja:  Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej cz. II
Prowadzący: dr n med. Andrzej Stachowiak, dr n med. Tomasz Dzierżanowski
13.05-13.30 Iluzja na temat taniego umierania – dr n med. Andrzej Stachowiak
13.30-13.55 Opieka nad pacjentem umierającym w domu - badanie pilotażowe 
w odniesieniu do LCP – mgr Monika Koszela
13.55-14.20 Zasady prowadzenia kontroli działalności podmiotów leczniczych
– radca prawny Paulina Dorman-Okońska
14.20 -14.30 Dyskusja
14.30-15.30 Sesja: Jakość życia i możliwości jej oceny
Prowadzący:  dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Eleonora Mess
14.30 -14.50 Ocena jakości życia u chorych na nowotwory - dr hab. n. med. Wojciech Leppert
14.50-15.10 Analiza porównawcza jakości życia u dzieci z choroba nowotworową 
i w chorobach przewlekłych – dr n. med. Eleonora Mess
15.10-15.20 Dyskusja

15.20-15.50 Sesja: Rehabilitacja w opiece paliatywnej
Prowadzący: dr Małgorzata Sokalszczuk
15.20-15.45 Przyszłość rehabilitacji w opiece paliatywnej – dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska  
15.45-15.50 Dyskusja 

15.50-16.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji


Pobierz program konferencji

Warsztaty

W dniu 14.11.2013  w godz. 16.00-20.00 w programie Konferencji przewidziane są warsztaty o różnorodnej tematyce.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy e-mailowo na adres Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie hospicjum@sns.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatu. Udział warsztatach jest odpłatny i wynosi 50 zł.

Opłatę za udział w warsztatach należy przelać na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, ul. Jaracza 55, 90-251 Łódź, BNP Paribas  I Oddział w Łodzi:

64 1600 1143 0003 0601 9708 0001

Za udział w warsztatach przysługują punkty edukacyjne. Uwaga liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty:


Czwartek  14.11.2013 r.
16.00-20.00-Warsztaty

Sala A (dwie grupy warsztatowe)

Mec. Paulina Dorman-Okońska
Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia, przechowywania, udostępniania, ochrona danych wrażliwych
16.00 – 18.00 pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00 druga grupa warsztatowa

Sala B

Dr n. med. Eleonora Mess
Metody pomiaru bólu u dzieci

Sala C

mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek,
mgr Ania Posyłek, mgr Grażyna Stanecka
Praca z rodziną pacjenta będącego w ostatnim stadium nieuleczalnej choroby. Wsparcie psychologiczne w żałobie.

Sala D (dwie grupy warsztatowe)

dr n. med. Katarzyna Żułtak- Bączkowska  
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
16.00 – 18.00 pierwsza grupa warsztatowa
18.00-20.00 druga grupa warsztatowa

Sala E
Temat warsztatu w trakcie uzgadniania


Patroni Honorowi:

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

Patroni medialni:

Wydawnictwo Termedia

 

 

TVP Łódź

Miejsca noclegowe

Dla uczestników Konferencji zainteresowanych zarezerwowaniem noclegów proponujemy  hotele o różnym standardzie i w różnych cenach w terminie 14-16.11.2013.

Rezerwacji należy dokonać INDYWIDUALNIE.

Podając hasło „medycyna paliatywna” uzyskacie Państwo rabatową cenę noclegów.

Płatności należy regulować zgodnie z warunkami określonymi przez hotel.

Rezerwacje będą dokonywane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc noclegowych.

Proponowane hotele:

Hotel Ambasador Centrum**** 90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 29

www.hotelambasador.pl

Rezerwacje indywidualne: centrum@hotelambasador.pl

Tel. (+48 42) 677-15-20

Cennik:

14/15.11.2013
pokój 1- osobowy – 280 zł
pokój 2- osobowy – 340 zł

15/16.11.2013

pokój 1- osobowy – 210 zł
pokój 2- osobowy – 260 zł

W cenę pokoju wliczone jest:  śniadanie - stół szwedzki, internet, basen z dwoma saunami suchymi i parową oraz jacuzzi , sala ćwiczeń - siłownia .

Hotel Borowiecki***
ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź

Recepcja: Tel. 42 288 01 00
recepcja@hotelborowiecki.pl
www.hotelborowiecki.pl

Położony w niedalekiej odległości od  Centrum - Handlowo - Usługowego Manufaktura jest obiektem z kameralną atmosferą, życzliwą i kompetentną obsługą hotelową, która  dba o dobre samopoczucie swoich gości.

Pokój jednoosobowy wraz ze śniadaniem i parkingiem-208 zł

Pokój dwuosobowy pokój dwuosobowy wraz ze śniadaniem i parkingiem - 272zł

Grupa hotelowa Centrum Hotele:

POBIERZ CENNIK 

www.centrumhotele.pl

Hotel Centrum***

Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

Hotel położony w centrum Łodzi niedaleko ul. Piotrkowskiej.

Goście hotelowi korzystać mogą z dodatkowych atrakcji bezpośrednio w hotelu: siłownia, sauna, kasyno.

REZERWACJA: tel. 42 632 86 40 
e-mail:
centrum@centrumhotele.pl

Hotel Światowit***

Łódź, al. Kościuszki 68

Hotel położony w centrum miasta, tuż przy słynnej ul. Piotrkowskiej, na której skupia się życie kulturalne i rozrywkowe miasta.

REZERWACJA: tel. 42 636 36 37 
e-mail:
swiatowit@centrumhotele.pl

Hotel Savoy**

Łódź, ul. Traugutta 6

Hotel w stylu retro, posiada stylową restaurację i kawiarnię. Goście wjeżdżają na piętra zabytkową windą z obsługą. Hotel położony jest doskonale, tuż przy sławnej ul. Piotrkowskiej będącej wizytówką Łodzi. W pobliżu znajdują się: kina, puby i restauracje.

Do stacji  PKP Łódź Fabryczna jest stąd około 500 m.

REZERWACJA: tel. 42 632 93 60 
e-mail:
savoy@centrumhotele.pl

Hotel Polonia Palast**

Łódź, ul. Narutowicza 38

To 100 letni obiekt „z duszą”, wpisany do Rejestru Zabytków. Położony  jest bezpośrednio przy stacji PKP Łódź Fabryczna, około 400 m od ul. Piotrkowskiej (głównej arterii handlowo-rozrywkowej miasta).

REZERWACJA: tel. 42 632 87 73 
e-mail:
polonia@centrumhotele.pl

 

 

Inne hotele w Łodzi:

Hotel Andel's****

91 - 065 Łódź, ul. Ogrodowa 17

tel.: +48 42 279 15 21 / +48 42 279 15 22, faks: +48 42 279 10 01

www.andelslodz.com

Boutique Hotel 's II

90-273 Łódź, Ul. Rewolucji 1905 r. 8 oraz al. Piłsudskiego 10/14

http://www.hotels24.com.pl/

Hotel Campanile Łódź**
Aleja Piłsudskiego 27
90-307 Łódź
tel. 42 664 26 00
www.campanile-lodz.pl

Hotel DoubleTree by Hilton Łódź****

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

tel: +48 42 208 8000
fax: +48 42 808 8001

Hotel Focus**

90-554 Łódź
ul. Łąkowa 23/25

tel. +48 42 637 12 00
tel. +48 42 630 99 58
fax +48 42 636 98 18

www.hotelfocus.com.pl

Hotel IBIS**

al. Piłsudskiego 11
90-368 Łódź

www.ibishotel.com
Tel. : (+48)42/6386700
Faks. : (+48)42/6386777
Rezerwacja telefoniczna : (+48)42/6386716

INESS HOTEL ***

Wróblewskiego 19/23,93-578 Łódź 
www.inesshotel.pl

Rezerwacje indywidualne:
tel./ fax: 42 684 45 54
recepcja@inesshotel.pl

Hotel Holiday INN Łódź****

Piotrkowska 229/231  90-456 Łódź

Tel: +48 42 208 2000
Fax: +48 42 208 2002
E-mail: info@hilodz.com

Hotel Novotel Łódź***

al. Piłsudskiego 11a
90-368 Łódź

Tel. (+48)422543900

Faks. (+48)422543999

h7830@accor.com

Hotel Qubus***

Aleja Adama Mickiewicza 7
90-443 Łódź

tel.: (+48 42) 275 5 100
fax: (+48 42) 275 5 200

marketing_lodz@qubushotel.com
lodz@qubushotel.com

Hotel Reymont***

ul. Legionów 81, 91-072 Łódź

tel. 42 633 80 23

rejmont@hotele21.pl

www.hotelreymont.com

Villa Masoneria

Tramwajowa 11, 90-132 Łódź

www.villamasoneria.pl

vm@villamasoneria.pl

tel. 509802 070

Sponsorzy  Konferencji:

AMGEN Biotechnologia Sp z o.o.

 


ConvaTec Polska Sp. z o.o.


Dramiński 


EUSA Pharma


 

G.L Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 


Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.


Mundipharma Polska Sp. z o.o.

 

 


Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 


Stada Poland Sp. z o.o.


Takeda Polska Sp. z o.o.

 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 


Vipharm S.AVP Valeant Sp. z o.o.

 

 Podziel się

Data publikacji 2018-04-16 12:39:26


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com