en pl ru Logowanie


Zbiórka publiczna

2009-11-13 20:56:00

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 137 523, 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr SSP.IV.5022/43/09 w dniu 13.11.2009 r. zorganizowało w Łodzi zbiórkę publiczną w formie charytatywnej loterii fantowej, w wyniku której uzyskało kwotę: 8140,00 zł.
Pozyskane środki zostały przeznaczone na:
7140,00 zł – zakup 2 koncentratorów tlenu;
680,97 zł – dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego;
319,03 zł – koszty własne przygotowania i przeprowadzenia loterii, a także ogłoszenia prasowego.DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com