en pl ru Logowanie


Informacja o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej w dniach 01-02.03.2014

2014-03-28 12:47:00

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, KRS 0000 137 523, na podstawie decyzji nr DOA-SO.VII.5311.24.2014 z dnia 25.02.2014 przeprowadziło w dniach 01-02 marca 2014 w Muzeum Miasta Łodzi podczas XX Balu ŁTS Bractwa Kurkowego, zbiórkę publiczną w wyniku której uzyskano kwotę: 5865,00 zł. Pozyskane środki przeznaczono na zakup: 2 koncentratorów tlenu – 4.535 zł 98 gr; rollatorów czterokołowych stalowych – 100 zł 01 gr (sprzęt, wypożyczany bezpłatnie pacjentom hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej), zakup leków, rękawic nitrylowych oraz środków do dezynfekcji – 872 zł 96 gr, części zamiennych do ssaków medycznych – 242 zł 65 gr. Na zakup oprawy do obrazów przeznaczonych na aukcję wydatkowano 155,00 zł. Koszty własne wyniosły 41,60 zł.DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com