en pl ru Logowanie


Stowarzyszenie uzyskało pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Pojezierskiej 45-51.

2014-02-26 12:10:00

W dniu 24.02.2014 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie na mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.333.2014 uzyskało pozwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę związaną ze zmianą sposobu użytkowania budynku na ul. Pojezierskiej 45-51.DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com