Hospicjum domowe

Jesteśmy organizacją, która od 25 lat niesie pomoc osobom chorym na choroby nowotworowe.

Dzięki objęciu naszej misji kontraktem NFZ pomoc jaką świadczymy naszym pacjentom jest nieodpłatna.

Nasza kadra  zespół doświadczonych ludzi , którzy podjęli w swoim życiu ważną decyzję o niesieniu pomocy chorym i osobom bliskim w okresie  zmagania się z choroba nowotworowa. Opieka hospicjum domowego to przede wszystkim konsultacje lekarskie w domu pacjenta i pomoc medyczna naszego zespołu interdyscyplinarnego.

W skład zespołu interdyscyplinarnego oprócz lekarzy wchodzą nasze panie pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci oraz kapelan.

Obszar naszego działania obejmuje  aglomerację miasta Łódź.

Zgłoszenia pacjenta do opieki może dokonać osoba bliska.

Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego rodzinnego lub innego specjalisty.

Warunkiem rejestracji w naszym hospicjum jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego diagnozę choroby nowotworowej.

W zależności od potrzeb naszych pacjentów i dbałości o standardy opieki świadczonej naszym pacjentom  czas  oczekiwania na objęcie opieką się od kilku tygodni do kilku miesięcy i uzależniony jest  od obciążenia zespołu. 

Do czasu formalnego objęcia opieką, chory pozostaje pod opieką lekarza rodzinnego lub zespołów pomocy doraźnej.

W czasie opieki hospicjum domowego nasi pacjenci nie mają ograniczeń w dostępie do świadczeń lekarza rodzinnego, pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej.