Najczęściej zadawane pytania

Jestem pacjentem objętym opieką w hospicjum domowym. Czy mogę ubiegać się o wypożyczenie koncentratora tlenu?

Tak. Pacjentowi objętemu opieką w hospicjum domowym przysługuje bezpłatne wypożyczenie takich sprzętów jak: koncentrator tlenu; ssak elektryczny; inhalatory; glukometry; pompy infuzyjne; kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie. Świadczeniodawca nie ma prawa pobierania żadnych opłat za wypożyczenie takiego sprzętu do domu pacjenta, w tym również pobierać jakiejkolwiek kaucji.

Czy pacjent objęty opieką hospicyjną może zapisać się do poradni specjalistycznej?

Tak. Pacjent objęty opieką hospicyjną (tj. przebywający w hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym dla dorosłych i dzieci oraz poradni medycyny paliatywnej) może jednocześnie korzystać między innymi ze świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, opieki stomatologicznej, psychiatrii ambulatoryjnej, radioterapii oraz chemioterapii paliatywnej w trybie ambulatoryjnym.

Czy do hospicjum może być przyjęty tylko pacjent cierpiący z powodu choroby nowotworowej?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczenia gwarantowane przysługują pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (ww. załącznik znajduje się w zakładce DO POBRANIA). Zgodnie z tym załącznikiem jednostkami chorobowymi kwalifikującymi do leczenia w hospicjum w przypadku osób dorosłych są: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe.

Co to jest opieka paliatywna?

Według definicji WHO z 2002 r. opieka paliatywna jest działaniem, które ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, oceny i leczenia bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. Medycyna paliatywna jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem objawów towarzyszących postępującym zagrażającym życiu chorobom. Opiera się na idei i filozofii opieki paliatywnej.

Czy usługi Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie są odpłatne?

Dzięki objęciu naszej misji kontraktem NFZ pomoc jaką świadczymy naszym pacjentom jest nieodpłatna. Nasza kadra zespół doświadczonych ludzi , którzy podjęli w swoim życiu ważną decyzję o niesieniu pomocy chorym i osobom bliskim w okresie zmagania się z choroba nowotworowa. Opieka HD to przede wszystkim konsultacje lekarskie w domu pacjenta i pomoc medyczna naszego zespołu interdyscyplinarnego. W skład zespołu interdyscyplinarnego oprócz lekarzy wchodzą nasze panie pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci oraz kapelan. Obszar naszego działania obejmuje aglomerację miasta Łódź.