Budowa hospicjum stacjonarnego

W 2013 roku Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie na mocy umowy użyczenia nr DGM -MM--VIII.36/2013 z dnia 28.05.2013 r. z Miastem Łódź otrzymało w używanie nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51 z przeznaczeniem na utworzenie hospicjum stacjonarnego.
W udostępnionym budynku wcześniej znajdowała się szkoła dlatego też należy wykonać szereg prac aby dostosować obiekt do potrzeb hospicjum. Budynek wymaga przebudowy i generalnego remontu. Od tamtej pory w skrzydle zachodnim budynku dokonano wiele prac budowlano-modernizacyjnych.
W Hospicjum Stacjonarnym dla dorosłych znajdzie swoje miejsce 49 chorych.
Z zewnątrz trudno ocenić skalę zmian, dlatego wysiłki Stowarzyszenia i włożone w remont środki mogą być przez wielu niedostrzeżone.
 
Tworzenie Hospicjum Stacjonarnego to misja, dzięki której będziemy mogli nieść  pomoc każdemu dorosłemu mieszkańcowi Łodzi i województwa.
Koszt ukończenia iwestycji - remontu budynku, adaptacji do potrzeb placówki medycznej, budowy windy, zagospodarowania terenu dookoła plaówki, przygotowanie podjazdów dla transportu medycznego, dróg ewakuacyjnych oraz  zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego to ponad 14 mln zł. 
 
W 2018 roku Stowarzyszenie pozyskało fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0008/18-00 w kwocie 10 833 936,46 zł.
 
Osoby, które chciałyby wspomóc remont pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe z dopiskiem hospicjum stacjonarne:
 

PKO BP 77 1020 3352 0000 1902 0010 5346

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY 2021 ROK

 Określenie budowa jest już mocno nieaktualne. Jesteśmy na ostatniej prostej. Sale dla naszych pacjentów są już gotowe, gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie, pokoje zabiegowe i socjalne również. Sprzęt medyczny oraz meble są już na swoich miejscach. Małymi krokami zbliżamy się do momentu pełnej gotowości do przyjęcia pierwszych Pacjentów. Tu w Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zadbaliśmy o to, by osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową otrzymały kompleksową pomoc. Począwszy od punktu konsultacyjnego medycyny paliatywnej i wypożyczalni sprzętu medycznego, skończywszy na Hospicjum Domowym oraz Hospicjum Stacjonarnym zapewniającym całodobową opiekę medyczną.

Wszystko z myślą o potrzebach naszych Pacjentów i ich rodzin.

Zobaczcie sami jak teraz wygląda Hospicjum na Pojezierskiej 45/51 w Łodzi.                   

 

PRACE BUDOWLANE 2019 ROK

01 lutego 2019 roku ekipa budowlana rozpoczęła dalszy etap budowy. Dużo prac zostało wykonanych, niektóre pomieszczenia zostały juz pomalowane. Trwają prace w drugim skrzydle budynku - burzona jest część ścian, budowlańcy stawiają nowe aby dostosować przestrzeń na potrzeby Hospicjum. Także dookoła budynku dzieje się dużo.

     

Budowa czerwiec 2019 rok

Budowa maj 2019 rok

Budowa kwiecień 2019 rok

Budowa 2019 rok