Budowa hospicjum

W 2013 roku Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie na mocy umowy użyczenia nr DGM -MM--VIII.36/2013 z dnia 28.05.2013 r. z Miastem Łódź otrzymało w używanie nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51 z przeznaczeniem na utworzenie hospicjum stacjonarnego.
W udostępnionym budynku wcześniej znajdowała się szkoła dlatego też należy wykonać szereg prac aby dostosować obiekt do potrzeb hospicjum. Budynek wymaga przebudowy i generalnego remontu. Od tamtej pory w skrzydle zachodnim budynku dokonano wiele prac budowlano-modernizacyjnych.
Placówka zapewni  około 49 łóżek, czyli zaspokoi ponad 80% zapotrzebowania na opiekę paliatywną w Łodzi.
Z zewnątrz trudno ocenić skalę zmian, dlatego wysiłki Stowarzyszenia i włożone w remont środki mogą być przez wielu niedostrzeżone.
 
Tworzenie Hospicjum Stacjonarnego to misja, dzięki której będziemy mogli nieść  pomoc każdemu dorosłemu mieszkańcowi Łodzi i województwa.
 
Do ukończenia remontu, budowy windy, zakupu sprzętu medycznego i uruchomienia całego budynku hospicjum potrzeba jeszcze ponad 14 mln zł. To potrzeby remontowanego zachodniego skrzydła oraz planowanej adaptacji skrzydła wschodniego, gdzie w kolejnym etapie Stowarzyszenie utworzy ośrodek pobytu dziennego dla 20 pacjentów onkologicznych i z chorobą Alzheimera. Uporządkowania wymaga także olbrzymi teren wokół obiektu. Należy przygotować  drogi wewnętrzne, podjazdy dla pacjentów niepełnosprawnych, karetek i transportu medycznego. Nie możemy zapomnieć o wydzieleniu miejsc parkingowych dla pacjentów i ich rodzin.
 
Osoby, które chciałyby wspomóc remont pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe z dopiskiem hospicjum stacjonarne:
 

PKO BP 77 1020 3352 0000 1902 0010 5346