Budowa hospicjum

W 2013 roku Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie na mocy umowy użyczenia nr DGM -MM--VIII.36/2013 z dnia 28.05.2013 r. z Miastem Łódź otrzymało w używanie nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51 z przeznaczeniem na utworzenie hospicjum stacjonarnego.
W udostępnionym budynku wcześniej znajdowała się szkoła dlatego też należy wykonać szereg prac aby dostosować obiekt do potrzeb hospicjum. Budynek wymaga przebudowy i generalnego remontu. Od tamtej pory w skrzydle zachodnim budynku dokonano wiele prac budowlano-modernizacyjnych.
Placówka zapewni  około 49 łóżek, czyli zaspokoi ponad 80% zapotrzebowania na opiekę paliatywną w Łodzi.
Z zewnątrz trudno ocenić skalę zmian, dlatego wysiłki Stowarzyszenia i włożone w remont środki mogą być przez wielu niedostrzeżone.
 
Tworzenie Hospicjum Stacjonarnego to misja, dzięki której będziemy mogli nieść  pomoc każdemu dorosłemu mieszkańcowi Łodzi i województwa.
 
Do ukończenia remontu, budowy windy, zakupu sprzętu medycznego i uruchomienia całego budynku hospicjum potrzeba jeszcze ponad 14 mln zł. To potrzeby remontowanego zachodniego skrzydła oraz planowanej adaptacji skrzydła wschodniego, gdzie w kolejnym etapie Stowarzyszenie utworzy ośrodek pobytu dziennego dla 20 pacjentów onkologicznych i z chorobą Alzheimera. Uporządkowania wymaga także olbrzymi teren wokół obiektu. Należy przygotować  drogi wewnętrzne, podjazdy dla pacjentów niepełnosprawnych, karetek i transportu medycznego. Nie możemy zapomnieć o wydzieleniu miejsc parkingowych dla pacjentów i ich rodzin.
 
Osoby, które chciałyby wspomóc remont pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe z dopiskiem hospicjum stacjonarne:
 

PKO BP 77 1020 3352 0000 1902 0010 5346

             

                              

                         

 

PRACE BUDOWLANE 2019 ROK

01 lutego 2019 roku ekipa budowlana rozpoczęła dalszy etap budowy. Dużo prac zostało wykonanych, niektóre pomieszczenia zostały juz pomalowane. Trwają prace w drugim skrzydle budynku - burzona jest część ścian budowlańcy stawiają nowe aby dostosować przestrzeń na potrzeby Hospicjum. Także dookoła budynku dzieje się dużo.

 

Budowa Kwiecień