Budowa hospicjum

W 2013 roku Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie na mocy umowy użyczenia nr DGM -MM--VIII.36/2013 z dnia 28.05.2013 r. z Miastem Łódź otrzymało w używanie nieruchomość położoną w Łodzi przyul. Pojezierskiej 45-51 z przeznaczeniem na utworzenie hospicjum stacjonarnego.Budynek wymagał generalnego remontu i przebudowy. Od tamtej pory w skrzydle zachodnim budynku dokonano szeregu prac budowlano-modernizacyjnych, aby przystosować go na potrzeby pierwszego łódzkiego hospicjum dla dorosłych. Placówka zapewni 49 łóżek, czyli zaspokoi ponad 80% zapotrzebowania na opiekę paliatywną w Łodzi.

Z zewnątrz trudno ocenić skalę zmian, dlatego wysiłki Stowarzyszenia i włożone w remont środki pozostają przez wielu niedostrzeżone. Tymczasem to nieustająca, heroiczna misja, niosąca pomoc potencjalnie każdemu dorosłemu mieszkańcowi Łodzi i województwa.

Do ukończenia remontu, budowy windy, zakupu sprzętu medycznego i uruchomienia całego budynku hospicjum potrzeba jeszcze aż 14 mln zł. To potrzeby remontowanego zachodniego skrzydła oraz planowanej adaptacji skrzydła wschodniego, gdzie w kolejnym etapie Stowarzyszenie utworzy ośrodek pobytu dziennego dla 20 pacjentów onkologicznych i z chorobą Alzheimera. Uporządkowania wymaga także olbrzymi teren wokół obiektu.

Osoby które chciałyby wspomóc remont pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe z dopiskiem hospicjum stacjonarne:

PKO BP 77 1020 3352 0000 1902 0010 5346