Aktualności

blog_img

Indywidualna opieka dla pacjentów Hospicjum Domowego

2019.09.25

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do niesamodzielnych pacjentów naszego Hospicjum Domowego oraz ich opiekunów, którzy w związku z sytuacją życiową i materialną wymagają dodatkowego wsparcia. W ramach projektu oferujemy dodatkową pomoc opiekuńczą, rehabilitację, wsparcie dietetyka oraz psychologa, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Wierzymy, że dodatkowe środki finansowe pomogą nam zapewnić jeszcze lepszą pomoc medyczną oraz podnieść jakość życia naszych pacjentów.