Aktualności

blog_img

RPO

2012.11.06

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi

W dniu 26.07.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi". 

Pierwszy krok za nami :-)

Rozpoczynamy walkę o pozyskanie środków finansowych na udział własny.

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie i prosimy o dalszą pomoc!!!