1% podatku

Pomóż Nam wspierać nieuleczalnie chorych!

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie!

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru
 

              KRS pod nr 0000137523

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie jest w szczególności: opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych oraz wsparcie dla ich rodzin, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla osób chorych i ich rodzin.
Od 2004 r. prowadzimy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Niesie on nieodpłatną pomoc w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Miesięcznie obejmujemy opieką blisko 90 pacjentów w Hospicjum Domowym oraz w Poradni Medycyny Paliatywnej. Dla ubogich chorych oraz ich rodzin Stowarzyszenie stara się o wsparcie rzeczowe: leki, środki opatrunkowe, paczki żywnościowe. Nasi podopieczni mogą także korzystać z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego, który podnosi jakość życia i wspomaga leczenie w warunkach domowych.
Intenesywnie działamy na rzecz powstania pierwszego w Łodzi Hospicjum Stacjonarnego dla osób dorosłych.
 

Co zrobić aby przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie?

Wystarczy   wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L,  PIT-37, PIT 38 ).
W zeznaniu podatkowym  podajemy numer KRS Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie 0000 137 523.
1% podatku należnego - na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
 
Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie?
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci wypełniając jedynie PIT-OP

 

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Pitax.pl dla OPP
 

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl