1% podatku

Pomóż Nam wspierać nieuleczalnie chorych!

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie!

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru

KRS pod nr 0000137523.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie jest w szczególności: opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych i ich rodzin, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla osób chorych i ich rodzin.

Od 2004 r. prowadzimy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Niesie on nieodpłatną pomoc w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Miesięcznie obejmujemy opieką blisko 90 pacjentów w Hospicjum Domowym oraz w Poradni Medycyny Paliatywnej. Dla ubogich chorych oraz ich rodzin Stowarzyszenie stara się o wsparcie rzeczowe: leki, środki opatrunkowe, paczki żywnościowe.

Co zrobić aby przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie?

Wystarczy   wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L,  PIT-37, PIT 38 ). W zeznaniu podatkowym  podajemy numer KRS Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie 0000 137 523. 1% podatku należnego - na konto Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl